February 1, 2023

Terug van weggeweest……

Na jaren gaat het rad van fortuin van WCR weer draaien! Op 17 december na 15.00 uur zijn er vele mooie prijzen te winnen. Van het winnen van kalkoenen, konijnenbouten, hele kippen, eenden maar ook cadeaubonnen van Slagerij Koot, het Wijnhuis, Chocolaterie Seip, supermarkt AH van Jurgen Mahu en van DA-Mooi in Rhoon.

Voor de deelnemers wordt het extra aantrekkelijk gemaakt door loten te kopen tegen aantrekkelijke prijzen. Zo bied elk lot sowieso 3 kansen omdat aan elk lot 3 kansnummers verbonden zijn. Maar daarnaast wordt in elke ronde ook meermaals gedraaid. Zo zijn er rondes van € 5,-  waarin 5 keer wordt gedraaid met een prijzengeld van € 25,- M.a.w. je hebt (3 kansen per lot x 5 keer draaien) = 15 keer kans om met een inleg van € 5,- een prijs van € 25,- te winnen.

Al diegenen uit de Albrandswaardse gemeenschap die WCR een warm hart toedragen zijn vanaf 12.00 uur welkom bij W.C.R. Speciaal voor onze bezoekers bieden wij via de keuken een broodje bal gehakt aan van Slagerij Koot voor € 3,50 (dit terwijl alleen al een bal gehakt in de winkel € 2,85 kost)  Een dergelijk prijzenfestijn zou niet mogelijk zijn geweest zonder sponsors.

Speciaal danken wij: de vrienden van WCR, Wesdorp transport, De 50-plus club van WCR, Slagerij Koot, het Wijnhuis, Chocolaterie Seip, supermarkt AH van Jurgen Mahu en DA-Mooi in Rhoon

Share

Nieuwe prijzen per 1 januari 2023………..van Heineken

Beste relatie,

De tijd waarin we leven is onvoorspelbaar. De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk en veroorzaakt veel leed.
Tegelijk zijn de economische gevolgen hier elke dag voelbaar. Of het nu om de dagelijkse boodschappen gaat of
om de maandelijkse energierekening, de oplopende prijzen raken ons allemaal.

Ook HEINEKEN wordt geconfronteerd met hogere prijzen op het gebied van grondstoffen, verpakkingen, tran-
sport en energie. Hier gaan wij op een zo verantwoord mogelijke manier mee om. Dat betekent dat we niet alle
kosten die wij voor onze kiezen krijgen één op één doorberekenen. HEINEKEN absorbeert een aanzienlijk deel
van die enorme kostenstijgingen. Tegelijkertijd kunnen we niet alle kosten op onze schouders nemen en
ontkomen we er niet aan om een deel van die stijgingen door te berekenen in onze prijzen.
Neemt niet weg dat het soms slikken is.

Nieuwe prijzen per 1 januari 2023 nu beschikbaar
Wat betekent dit concreet? Dat wij voor onze horecaklanten de prijzen voor onze bier en cidermerken per
1 januari 2023 verhogen met een gewogen gemiddelde van 10,7% (op de bruto horeca verkoopprijs).
Met vriendelijke groet, Peter Vissers, Horecadirecteur Heineken Nederland

U begrijpt nu waarom uw penningmeester genoodzaakt is met ingang van 1 januari
de prijzen in de kantine met 10% te verhogen
Met vriendelijke groet, Jan Backbier, Penningmeester rksv WCR

   

Share

GÉÉN GLAS OP HET WCR-TERRAS!

                     

Al enige tijd bestaan er op zaterdag misverstanden/ nodeloze discussies over het drankgebruik op ons WCR-terras. Ook de bediening wordt hierbij vaak (ongewild) betrokken. Dat een en ander de gezelligheid binnen onze vereniging niet ten goede komt mag duidelijk zijn. Het bestuur van WCR trekt zich dit (vanzelfsprekend) aan en heeft onderzoek gedaan om tot een eenduidig verenigingsstandpunt te komen. En zo belandden wij bij het ‘Handboek Competitiezaken van de KNVB2022/’23’.En in wel bijzonder bij paragraaf 1.2, punt 2 (‘Ordemaatregelen’) van dit Handboek. Onderdeel b van punt 2 luidt letterlijk als volgt: ‘Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend aan een afgebakend terras mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze worden uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers’. Een boodschap van de KNVB die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat! Ook  WCR moet zich (en zal zich vanzelfsprekend) hieraan houden wil zij als verantwoordelijke vereniging geen door de KNVB opgelegde boete krijgen. Wij zullen als vereniging hier strikt de hand aan houden. Niet alleen omdat wij ons als vereniging ons aan de regels moeten houden, maar ook in plaats van een boete het geld liever besteden  aan onze voetbalactiviteiten  Het goede nieuws is dat op zaterdag nog steeds alcoholische dranken  op het terras mogen worden genuttigd. Alleen niet  uit een glas/fles(je). Liefhebbers van bier uit glas kunnen daarvoor altijd nog terecht in onze kantine.                                                                                                               

Wij rekenen op uw begrip en medewerking

Bestuur WCR   

Share

Nieuw seizoen….nieuwe kansen

A.s. zaterdag start de selectie aan het nieuwe seizoen onder de bezielende leiding van de trainers Richard van de Werff en Koos Lok. Beide mannen hebben een dusdanige staat van dienst dat het bestuur alle vertrouwen heeft dat het nieuwe voetbalseizoen een meer dan goed seizoen voor ons gaat worden. Ook staat er een nieuwe keeperstrainer paraat in de persoon van Ruud Boessen. Naar degene die de rol van elftalleider gaat vervullen wordt nog gezocht. Misschien iets voor de vader of opa van een van de spelers. Of…. in het kader van diversiteit een van de moeders of oma’s van een van de spelers. Deze staf wordt gecomplementeerd door onze ervaren verzorgster Mirjam. Om 14.00 uur wordt met de training gestart. In de spelersgroep hebben zich wat wisselingen voorgedaan. Een paar “oudjes” hebben plaatsgemaakt voor een wat jongere garde waarvan veel wordt verwacht. Zeker als de meer ervaren spelers als Bas de Koning en Darragh Zondervan bereid zijn “de lead” te nemen. Dank wil het bestuur uitspreken over de stafleden die dit seizoen geen deel meer uitmaken van de selectie. Dank aan verzorger Thijs, de elftalleider Simon en last but not least keeperstrainer Dick Stol. Het bestuur spreekt namens de leden de wens uit dat we een sportief hoogstaand seizoen tegemoet treden waarbij we iedereen veel succes en (voetbal)plezier toewensen.

Share