October 2, 2022

Nieuw seizoen….nieuwe kansen

A.s. zaterdag start de selectie aan het nieuwe seizoen onder de bezielende leiding van de trainers Richard van de Werff en Koos Lok. Beide mannen hebben een dusdanige staat van dienst dat het bestuur alle vertrouwen heeft dat het nieuwe voetbalseizoen een meer dan goed seizoen voor ons gaat worden. Ook staat er een nieuwe keeperstrainer paraat in de persoon van Ruud Boessen. Naar degene die de rol van elftalleider gaat vervullen wordt nog gezocht. Misschien iets voor de vader of opa van een van de spelers. Of…. in het kader van diversiteit een van de moeders of oma’s van een van de spelers. Deze staf wordt gecomplementeerd door onze ervaren verzorgster Mirjam. Om 14.00 uur wordt met de training gestart. In de spelersgroep hebben zich wat wisselingen voorgedaan. Een paar “oudjes” hebben plaatsgemaakt voor een wat jongere garde waarvan veel wordt verwacht. Zeker als de meer ervaren spelers als Bas de Koning en Darragh Zondervan bereid zijn “de lead” te nemen. Dank wil het bestuur uitspreken over de stafleden die dit seizoen geen deel meer uitmaken van de selectie. Dank aan verzorger Thijs, de elftalleider Simon en last but not least keeperstrainer Dick Stol. Het bestuur spreekt namens de leden de wens uit dat we een sportief hoogstaand seizoen tegemoet treden waarbij we iedereen veel succes en (voetbal)plezier toewensen.

Share

In memoriam Leen Zevenbergen

Overeenkomstig de wens van Leen Zevenbergen om zijn overlijden pas na de crematie kenbaar te maken maken wij nu pas bekend dat uw bestuur het bericht gekregen heeft dat  Leen Zevenbergen  is overleden.

Leen was directeur/ oprichter van Intratuin Rhoon. Daarnaast was hij ook inkoper bij de landelijke organisatie van Intratuin. Mede door zijn leiding is het Intratuin behoorlijk voor de wind gegaan. Vooral de kerstshows genoten grote bekendheid. Van heinde en verre kwamen mensen kijken. Leen liet velen delen in zijn succes. Hij was niet alleen hoofdsponsor van PSV Poortugaal sinds enige jaren sv Poortugaal maar alle verenigingen uit ons dorp konden op zijn steun rekenen. Van Nut en Sport (de kippen en konijnen vereniging), WCR en vele andere verenigingen was hij tot steun. Niemand klopte tevergeefs op zijn deur. Voor de Albrandswaardse gemeenschap is hij van grote betekenis geweest. Helaas heeft hij na zijn werkzame leven niet lang van de vruchten van zijn werkzame leven mogen genieten. Veel te vroeg heeft hij afscheid moeten nemen. Een pracht en goed mens is ons ontvallen.

Leen zijn laatste wens is dat eenieder die begaan zijn met zijn afscheid een donatie doet aan de Stichting ParkinsonFonds via bijgaande link https://parkinsonfonds.digicollect.nl/leendert-zevenbergen/         

Share

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING IS OP 17 MEI 2022!

De afgelopen 2 jaar konden er vanwege corona bij WCR  helaas geen algemene ledenvergaderingen (alv’s) worden gehouden. De komende alv willen wij graag de in de onderstaande agenda vermelde onderwerpen met u bespreken. En een aantal daarvan bij u in stemming brengen. De alv vindt op 17 mei 2022 om 20.00 plaats in de kantine van WCR. De agenda van deze avond is als volgt:

(1)    Opening door de voorzitter  

(2)    Ingekomen stukken                                                                                                                                       

(3)    Notulen vorige algemene ledenvergadering (24 september 2019!)[1]                                                                             

(4)    Voorgenomen statutenwijziging WCR                                                                                                                             

(5)    Bestuurscontinuïteit WCR                                                                                                                                        

(6)    Verhuizing naar nieuw sportcomplex/eventuele samenwerking met vv.Rhoon????                                                                                                                                                                              

(7)    Jaarrekeningen 2019,2020 en 2021  (inclusief bestuursverslagen 2019- 2021)     

(8)   Kascommissie                                                                                                                                                  

(9)    Ontwikkeling jeugdafdeling WCR                                                                                                           

(10)  Vrijwilligersverplichting         

(11)  Presentatie begroting WCR 2021-2022                                                                                                             

(12)   Rondvraag[2]                                                                                                                                                                        

(13)   Sluiting alv                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gezien het grote belang van deze vergadering met betrekking g tot de toekomst van onze club is het dringend gewenst dat minimaal 2 vertegenwoordigers per elftal worden afgevaardigd om de vergadering op 17 mei 2022 bij te wonen.                                                                                                                                  

Indien u aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen wilt toevoegen of voor de rondvraag nog  schriftelijke vragen wilt stellen, wordt u verzocht dit vóór 10 mei 2022 door te geven aan onze secretaris (Peter Kwekel; e-mailadres: peterjkwekel@gmail.com). Wij rekenen op uw komst!

Immers, WCR is niet zo maar een club. Het is onze club!                                                                                                                                                                                          

Bestuur WCR


[1] Een exemplaar van deze notulen en de jaarrekeningen liggen vanaf 1 mei 2022 ter inzage in de Commissiekamer van WCR.

[2] Vanzelfsprekend kunnen er ook tijdens de ‘Rondvraag’ vragen worden gesteld. Het bestuur behoudt zich in dat geval echter het recht voor later op deze vragen terug te komen.

Share

Ledenvergadering Club 50+

Beste leden van de Club 50+

As woensdag 20 april houden wij in de kantine van WCR om 20.15 uur onze ledenvergadering

Na 2 jaar corona was dit moeilijk te organiseren.

U bent van harte welkom en zullen U informeren over de stand van zaken op dit

ogenblik wat betreft ledenbestand,uitgaven en inkomsten van onze club.

Er is nogal wat gebeurd in possitieve zin met het ledenbestand.

Er zal namens de club 50+ een drankje worden geschonken en ook een snackje.

graag tot woensdag

Namens het Bestuur

Rien van Zanten (voorzitter)

Machiel van der Heyden(penningmeester)

Hans Heezen( Commissielid}

Hans Smit (Commissielid)

Share

Richard vd Werff blijft (gelukkig!)

Het bestuur van SV WCR is verheugd om te melden dat,na verschillende positieve gesprekken, het contract met hoofdtrainer Richard van De Werff met 1 jaar is verlengd.

Na een dramatische start van het seizoen heeft het team de weg naar boven inmiddels gevonden.

Veel blessures in de eerste 5 wedstrijden was de reden dat het team niet naar behoren presteerde.

Ook heeft Richard aangetoond zeer betrokken te zijn bij alles wat de vereniging aangaat.

Helaas heeft compagnon trainer Mladen Maksimovic aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen als trainer.

Ook gaat keeperstrainer Dik Stol stoppen dit ivm zijn leeftijd. We gaan ook zijn ervaring missen, maar alle begrip hiervoor.

Maar de club is blij dat bij het 2e elftal hoofdtrainer Koos Lok en assistent Ronald van Hattem nog een jaar doorgaan.

Onder hun bezielende leiding kunnen jonge spelers zich prima ontwikkelen tot 1e elftal speler.

Met de spelers van het 2e elftal zullen de gesprekken snel volgen.

Met de medische en begeleidingsstaf zijn de gesprekken gaande.

Van de huidige spelersgroep hebben reeds aangegeven volgend seizoen door te gaan Darragh Zondervan,Bas de koning,Kevin de Groote,Jeremy van de Ent,Quyten Deelen,Jordi Dirven,Jordy Boin,Robin Langerak. Met de andere spelers zijn we nog in gesprek dat ziet er goed uit. Maar helaas stoppen er ook een paar jongens.

We kunnen ook melden dat Dion Overdevest overkomt van BZC Zuiderpark,Jordi de Bolster van Deltasport en nu al aangesloten, Diego Watson van Charlois.

Omdat Keeper Stefan Roukema gaat stoppen als keeper komt van Rijnmond Hoogvliet Sport over Arjan Jongerius die na de coronatijd er nog een keer vol voor wil gaan.

Hij brengt een schat aan ervaring mee en daar is de technische staf en Tc  heel erg blij mee.

De club is nog op zoek naar een assistent trainer en een keepers trainer ook hier zijn reeds gesprekken gaande.

Als er weer nieuws is brengen we dit snel naar buiten nu alle focus op het huidige seizoen.

Share