July 25, 2021

In Memoriam Jan Huizer

Afgelopen dinsdag bereikte ons het droeve bericht dat weer een club icoon van WCR na een kort ziekbed overleden is. Natuurlijk iedereen wist dat hij een ziekte onder de leden had maar iedereen ging af op de verhalen van Jan zelf. Samen met de oncoloog in wie hij een groot vertrouwen had hebben ze het ziektebeeld jarenlang goed kunnen bestrijden. En aan de buitenklant was er ook niets aan de hand . Je zag Jan steevast bij zijn geliefde cluppie maar ook bij andere verenigingen schuwde hij zijn aanwezigheid niet. Jan was geliefd persoon ondanks dat hij je soms behoorlijk de waarheid kon vertellen. Hij is een aantal jaren bestuurslid van WCR geweest waar hij bekend stond om zijn analytisch graafwerk. Als geen ander kon hij zich verdiepen in materie die aanvankelijk vreemd voor hem was om vervolgens met een gedegen advies te komen. Jan was ook de grondlegger van de 50-plus club die nog steeds vele projecten bij WCR ondersteunt. Daarnaast bleef hij de rechterhand van de penningmeester. Alle kasuitgaven werden door hem ingeboekt en controleerde hij met enige regelmaat het boekhoud proces bij WCR. Samen met Henk Visser was hij betrokken bij de jaar afsluitingen en gaf advies hoe het verder kon bij WCR. Kortom voor enkele ingewijden bleef hij een grote steun en toeverlaat op de achtergrond van WCR. Wat we vooral zullen missen zijn z’n  humor, bourgondische benadering van het leven en zijn bekende maar altijd goed bedoelde steekjes onder water. Jan zijn laatste wens was dat op de dag van zijn afscheid de kantine van WCR geopend zou zijn voor al diegenen die hem dierbaar waren voor een laatste hapje en drankje. Dit zal zijn a.s. woensdag 21 juli 2021 vanaf 10.00 in de kantine van WCR. Hier is dan ook via een televisie circuit de afscheidsplechtigheid te volgen. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen mogen maar een beperkt aantal bezoekers de dienst rechtstreeks bijwonen. Jan is 67 jaar oud geworden. Typerend is zijn tekst op de rouwkaart: “Bedankt dat jullie mijn leven zo mooi hebben gemaakt. Liever had ik nog wat langer gebleven. Treur niet, het is goed zo, geniet van het leven, neem er maar een paar flinke neuten op.” Indachtig zijn wens zullen we dit, met al zijn dierbaren, zeker doen.

Share

Versoepeling van de coronamaatregelen

Trainingen en wedstrijden senioren
Een van de versoepelingen is dat senioren met ingang van 5 juni weer volledig mogen trainen en onderlinge trainingswedstrijdjes mogen spelen bij de eigen vereniging. Dit allemaal zonder beperkingen in groepsgrootte en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Helaas mogen senioren nog geen wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Deze versoepeling biedt ruimte om als vereniging te starten met zomervoetbal. Voor senioren een uitgelezen kans om dit seizoen toch nog een balletje te trappen, of dat nou in de vorm van een training, wedstrijdje of onderling toernooi is. De KNVB ondersteunt graag op verschillende manieren. Kijk voor alle informatie op www.knvb.nl/zomervoetbal.

Opening kantines en terrassen
Kantines (en terrassen) zijn gelijkgetrokken met de reguliere horeca en mogen dus open onder dezelfde voorwaarden als die er voor de horeca geformuleerd zijn.

Kleedkamers en/of douchegelegenheid mogen open
Met de verruimde maatregelen is ook bekend geworden dat de kleedkamers en douches weer mogen worden gebruikt. Uiteraard nog wel met de basismaatregelen in acht nemend, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand.

Share

WCR brengt selectie op peil

Na twee seizoenen met een heel abrupt einde ivm het COVID-19 verhaal, is WCR al een poosje bezig de selectie weer op sterkte te brengen. De afgelopen twee seizoenen stond er een fantastische spelersgroep, dat zal het komend seizoen niet anders zijn. Toch heeft het Corona virus zijn tol geëist in alle gelederen van elke club, zo ook bij WCR. Bij de vrijwilligers, lagere elftallen en ook bij de selectie zijn er wat mensen die gaan stoppen. Na een evaluatie met de technische staf is besloten de groep van 43 spelers terug te brengen naar 36, zodat alle spelers na deze lange tijd zonder voetbal  meer aan voetballen toekomen. Bij de groep van het eerste elftal stoppen vijf spelers. Nick Sol en Nick Groenenboom stoppen ivm werk. Roger Geerling gaat bij Barendrecht in een lager elftal voetballen, Kevin Franscois en Rens Waalboer gaan voetballen in zaterdag 3 van de club. We bedanken deze mannen voor hun inzet en ze zullen zeker een gepast afscheid krijgen ook bij de groep van het 2e stoppen enkele spelers.  De club is zeer blij te melden dat Jeffrey van Veen, ex zondag 1 en afgelopen seizoen spelend bij Charlois, terug komt naar WCR. Hij kan op de gehele linker kant worden ingezet, maar de voorkeur gaat uit naar links voorin. Na een jaartje te zijn weg geweest sluit ook Nick de Vries weer aan, hij komt over van SV Poortugaal. Van Rijsoord onder 19jaar komen Sam Verduyn en Philip Groen, deze twee talentvolle spelers gaan voor het eerst in de selectie spelen. Daarnaast komt ook Yaninck van de Waal onze selectie versterken. Yanick is de zoon van bakker van de Waal in Hoogvliet maar woont zelf in Poortugaal. Voorts zijn er nog gesprekken met enkele andere spelers die zo spoedig mogelijk uitsluitsel gaan geven, zodat er op 15 juni een goede selectie staat die hopelijk eindelijk weer kan gaan voetballen. Dit alles zal onder leiding staan van de dezelfde technische en medische staf die WCR trouw zijn gebleven. De groep, staf, bestuur en TC verwachten dat beide elftallen bovenin mee gaan draaien.

TC WCR

Share

In- en uitschrijvingsdagen lidmaatschap

Mede in verband met het nog heersende COVID-virus en de

RIVM-richtlijnen hieromtrent zullen wij beperkt op ons complex aanwezig zijn voor onze in- en uitschrijvingsdagen. Wij beperken dit tot 2 data:

  • zaterdag 29 mei, tussen 11.00 uur en 13.00 uur en
  • zaterdag 5 juni, tussen 11.00 uur en 14.00 uur.

Wij verzoeken u tijdens uw bezoek de richtlijnen van de overheid te respecteren en enig geduld te hebben als onze vrijwilligers met een andere bezoeker in gesprek zijn.

 Overschrijvingen naar onze vereniging dienen door ons uiterlijk 15 juni in het KNVB-systeem geplaatst te zijn.

Ten einde voor nieuwe en vertrekkende leden de overschrijving zo soepel mogelijk te laten verlopen, en een controle hierop in onze ledenadministratie te houden, geven wij u onderstaand onze werkwijze weer:

Nieuwe leden die worden overgeschreven van een andere vereniging:

U komt zelf naar één van onze dagen;

– ingevuld inschrijfformulier WCR inleveren (wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt overschrijven)

– kopie identiteitsbewijs

Vertrekkende leden die willen overschrijven naar een nieuwe vereniging:

Voordat u zich aan gaat melden bij uw nieuwe vereniging komt u naar één van onze dagen.

U vult het uitschrijfformulier WCR in (wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt uitschrijven).

Indien u aan uw contributieverplichtingen heeft voldaan, geen boetes uit heeft staan en alle aan u beschikbaar gestelde vereniging eigendommen heeft ingeleverd krijgt u het ingevulde uitschrijfformulier voor akkoord getekend door WCR mee en wordt u uitgeschreven bij WCR.

Mocht u niet naar een andere vereniging willen overschrijven maar toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dient u dit uiterlijk 31 mei 2021 te doen.

(Zie ook onze button onder lidmaatschap)

Share

Hij die jubileert….trakteert

Onder het motto hij die jubileert… trakteert!

heeft het bestuur van WCR besloten iets terug te doen voor de leden van WCR. Het hoeft geen betoog dat met name de voetballende leden een zwaar jaar achter de rug hebben. Wel de volledige contributie betalen maar er geen spelende wedstrijden voor terug krijgen. Kortom wel betalen maar niets verhalen. En dan ook nog in het seizoen waar op 1 mei 2021 WCR haar 75-jarig bestaan zou vieren en er niet eens een feestje kan worden gebouwd. Dat maakt het dubbel zo zwaar. Vandaar dat het WCR bestuur in haar afgelopen bestuursvergadering unaniem besloten heeft alle spelende senior leden die dit seizoen lid waren van WCR en die ook het volgende seizoen (2021/2022) ingeschreven staan een clubkaart te verstrekken waarop voor een bedrag van € 75,- in de kantine consumpties kunnen worden gehaald.

(De prijzen hebben wij intussen niet verhoogd – dit i.t.t. onze bierbrouwer die dat bij ons wel heeft gedaan-).

Het spreekt voor zich dat wij ook onze (betalende) rustende leden niet vergeten zijn en hen een equivalent van hun contributie op de clubkaart willen aanbieden. Dat is € 20,-. Hierbij is ook rekening gehouden met de duur van het lidmaatschap en het verbonden zijn aan WCR.

Ook de jeugd is niet vergeten. Zij krijgen een clubkaart aangeboden ter waarde van € 10,-.

Maar nogmaals voor alle partijen geldt:  dat zij in het afgelopen seizoen lid zijn geweest van WCR en ook het komende seizoen ingeschreven staan.

De clubkaarten worden aan het begin van het nieuwe seizoen uitgereikt.

Share