January 21, 2021

WCR verlengt met technische staf

De technische commissie van SV WCR is verheugd dat de gehele technische staf bij de club zal blijven, allen tekende voor een jaar bij.

Dit betekend dat het 1e elftal ook volgend seizoen onder leiding zal staan van trainers Richard van de Werff en compagnon Mladen Maksimovic.
Beide mannen hebben laten zien zeer betrokken te zijn bij alles wat de club raakt.
Ook de resultaten in de voorbereiding de beker en de start van de competitie waren hoopvol.
De samenwerking met de trainers van het 2e elftal is na een lange voorbereiding ook prima toen de corona wederom roet in het eten gooide. Ook met de trainer van het 2e elftal Koos Lok en zijn assistent Ronald van Hattem werd een akkoord bereikt.
De zeer bevlogen Koos en Ronald zijn zeer belangrijk voor de club en zorgen voor de doorstroom van spelers naar het 1e elftal.
Ook de zeer ervaren keeperstrainer Dik Stol gaat nog een jaar door op de Omloop.
Ook de medische staf Thijs van de Keur bij het 1e elftal en bij 2e elftal Mirjam blijven WCR trouw.
Voorst blijven teammanager Simon van de Oever en assistent scheidsrechters Peter Kamerman en Thomas bij de club.

Wij als club WCR hopen dat er zo snel mogelijk weer gevoetbald kan worden.
En hebben hoge verwachtingen van de spelersgroep die er nu staat op het veld.

Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en corona vrij 2021.

De technische commissie van SV WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(7)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij het  Vraag en Antwoord uit deze reeks  uw aandacht brengen dat is gewijd aan de vraag wie verantwoordelijk is voor de handhaving van de coronamaatregel bij verenigingen. Het antwoord op deze vraag is dat in eerste instantie de club zelf daarvoor verantwoordelijk is.                                               
Indien de capaciteit van de club toereikend is en praktisch gezien de omvang van de club dat rechtvaardigt, zou een ‘corona-coördinator’ door de club kunnen worden aangesteld die geldt als aanspreekpunt en mensen er op kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen. Indien dit voor een club een onhaalbare kaart is zal het vooral neerkomen op het in acht nemen van een algemene basisregel: het tonen van verantwoord gedrag en het gebruiken van het gezonde verstand van allen die de club een warm hart toedragen. En wie doet dat bij WCR niet?
Wij rekenen op u!                                                                                                                                                       
Naast de hierboven besproken ‘clubverantwoordelijkheid’ is ook de gemeente verantwoordelijk voor de controle op de handhaving van de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij de club, kan de gemeente als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Voor zover dat nog nadere toelichting behoeft na wat hierboven is vermeld: het is in het WCR-belang het niet zo ver te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Wij herhalen de boodschap: toon verantwoord gedrag en gebruik het gezond verstand. WCR rekent op u!

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(6)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij het  Vraag en Antwoord uit deze reeks  uw aandacht brengen dat is gewijd aan de situatie dat meerdere verenigingen een sportcomplex delen. Daarbij denken we natuurlijk meteen aan ‘De Omloop’.

Gevraagd wordt of het in een dergelijke situatie is toegestaan dat dan de teams van deze verenigingen die het sportpark delen tegen elkaar onderling een oefenwedstrijdje spelen. Het antwoord is kort en bondig :’neen’. Reden: het doel van de coronamaatregelen die door de overheid zijn uitgevaardigd is om sociale contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. In relatie tot sociale contacten is het niet toegestaan om tegen jeugdteams van andere verenigingen te spelen, dus ook niet als zij gebruik maken van dezelfde accommodatie.                                                                                                                                                                                                                       

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(5)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij een viertal Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan het bijwonen van trainingen en wedstrijden.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is er een vraag wat het maximum aantal trainers/begeleiders voor het jeugdteam is. Deze vraag wordt als volgt door de KNVB beantwoord: er geldt hiervoor geen maximaal aantal. Uiteraard moet wel de gebruikelijke samenstelling worden aangehouden en moeten niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen worden opgezocht. Korte en bondige conclusie: een kwestie van het gezonde verstand gebruiken. Een andere voor de hand liggende vraag is waarom er geen publiek meer aanwezig mag zijn bij trainingen/wedstrijden. Ook het antwoord op deze vraag is voor de hand liggend en logisch: vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor het sportpubliek.                 
Een vraag van dezelfde snit is of ouders naar de trainingen van kinderen mogen komen kijken. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord: toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is immers om trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder (grote)groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders. Een bijzondere vraag is of er bij spelers met een beperking wél ouders/begeleiders aanwezig mogen zijn. Het antwoord daar op luidt bevestigend: ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.   

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share