September 26, 2020

Nieuws vanuit het bestuur Stichting Vrienden van W.C.R.

Begin 2016 werd ik benaderd door de penningmeester van het dagelijks bestuur met de vraag om weer eens langs te komen bij de vereniging. De vereniging waarvan in 1946 de man waarnaar ik vernoemd ben één van de oprichters en de eerste voorzitter in functie was.

Zoals bijna iedere vereniging die op amateurbasis moet werken zijn er momenten dat het erg meezit en soms tegenvalt. Zo ook binnen de Sportvereniging W.C.R. waren er zaken die enige aandacht nodig hadden. Sponsoring is altijd en (bijna) overal een belangrijke bron van inkomsten. Het is een manier om naast de contributiegelden, het resultaat van de bar- en keukenomzet en bij W.C.R. al sinds mensenheugenis de opbrengst van oud-papier de vereniging financieel draaiende te houden. Sponsoring is gunning en emotie en je moet er altijd actief mee bezig zijn om het succesvol te laten zijn, bij de bedrijven is het net zoals bij de verenigingen ook niet altijd zo dat het allemaal financieel positief gaat en dan is sponsoring een van de eerste kosten die geschrapt gaan worden.

Samen met Erwin Roedolf, Evelien Heezen-van Hal en Gerard Beckers hebben wij het dagelijks bestuur aangeboden het nieuwe bestuur van de Stichting Vrienden van W.C.R. te gaan vormen.

Laatstgenoemde, een W.C.R.-man in hart en nieren, werd door mij gevraagd om de functie van penningmeester op zich te nemen binnen het nieuwe bestuur van de Stichting Vrienden van W.C.R. Gerard is een professional en met cijfers werken is zijn werk en hobby, een betere penningmeester konden wij ons niet wensen.

Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van Gerard is de Stichting Vrienden van W.C.R. gezond, transparant en kan de nodige jaarlijkse financiële ondersteuning aan de Sportvereniging W.C.R. gegeven worden. Dit is ook waarvoor de Stichting destijds is opgericht.

Na drie seizoenen heeft Gerard een paar maanden geleden aangegeven dat hij zijn functie binnen het bestuur van de Stichting Vrienden van W.C.R. wil neerleggen. Hij heeft het afgelopen boekjaar afgesloten en zoals gebruikelijk is alles tot in de puntjes verzorgd en zijn de cijfers tot op de cent nauwkeurig verantwoord. Langs deze weg wil ik mede namens Erwin en Evelien onze penningmeester Gerard hartelijk bedanken voor zijn inbreng en werkzaamheden.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van WCR, 

Gerrit Geeve

Share

One thought on “Nieuws vanuit het bestuur Stichting Vrienden van W.C.R.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.