December 2, 2022

Nieuws vanuit het bestuur Stichting Vrienden van W.C.R.

In plaats van het aanstellen van een nieuwe penningmeester is de Administratie van Stichting Vrienden van WCR ondergebracht bij Administratiekantoor Activa. De administratie zal zoals dat tegenwoordig gaat ‘in the cloud’ worden gezet waardoor deze voor meerdere bestuursleden toegankelijk zal zijn. 

Wij hebben tevens een nieuw bestuurslid in ons midden, de heer Martin van de Grind, is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van WCR Op korte termijn wordt de taakverdeling binnen het bestuur met elkaar besproken en kunnen wij u nader informeren. Het bestuur is verheugd dat Martin positief heeft gereageerd op het verzoek om een steentje bij te dragen.

Het bestuur van de Stichting bestaat nu weer uit vier personen, klein genoeg om snel besluiten te nemen en groot genoeg om veel werk te verzetten.

Wij wensen iedereen veel sportplezier toe.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van WCR,                                                                                                                                                Gerrit Geeve

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.