January 29, 2020

Leden vergadering Club van 50+

Leden vergadering Club van 50+   25/11/2019 20.00 uur

Kantine WCR, Omloopseweg, Rhoon.

Agenda:

 1. Opening Voorzitter
 2. Ingekomen Stukken
 3. Bestuurs mededelingen
 4. Financieele Update
 5. Update Ledenbestand  Penningmeester / update bestedingen.
 6. Bestuursmutaties:

Voorzitter Jan Huizer, aftredend (niet herkiesbaar)

Secretaris nog steeds vacant

 • 7. E v t Mutatie van Rabobank naar ING ?? uitleg.
 • 8. Suggesties nieuwe bestedingen vanuit de Leden.
 • 9. Rondvraag
 • 10.Sluiting.
 • 11. Aansluitend Borrel aangeboden door Het Bestuur

Namens Club van 50+

Voorzitter : Jan Huizer     Penningmeester: Machiel van der Heyden.

Club van 50+ Omloopseweg 6e 3161 ER Rhoon

janhuizer.rhoon@gmail.com

BTW nr.: NVT

KvK nr.: 64396061

IBAN: NL32RABO0306934930

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.