September 26, 2020

De trainingen bij WCR tijdens de Coronacrisis na 27 april

Vorige week zijn de trainingen voor de jeugd van WCR weer van startgegaan na de mededeling van onze regering dat er vanaf dinsdag 28
april door jeugdspelers, weer getraind mag worden op het complex van WCR.

Wij willen hierbij het volgende protocol volgen Dit protocol is grotendeels gebaseerd op de landelijke regelgeving, de gemeentelijke verordening en adviezen van KNVB en NOC-NSF en het gezonde verstand van uw bestuur.

Het protocol luidt als volgt:

– Gebruik, ook als ouders/verzorgers, het gezonde verstand en leef de regels na zoals die door de overheid zijn opgesteld, dus respecteer de 1,5 meter afstand – blijf bij corona achtige verschijnselen zoals koorts, kortademigheid en voortdurend hoesten thuis.

– Mocht je in de familie- of kennissenkring ziektegevallen van Corona hebben (gehad) en het contact met hen is korter dan 14 dagen geleden blijf dan ook thuis.

– Houdt u als ouder/verzorger ook aan de regels die wij opstellen of met u afspreken.

– Jeugd t/m 12 jaar mag weer trainen, ook zonder inachtneming van de 1,5 mtr afstand regel, en ook partij- en spelvormen beoefenen.

– Ouders/verzorgers mogen zich niet op het complex van WCR bevinden – de kinderen kunnen worden afgezet in een vorm van “Kiss & Ride” op de parkeerplaats van sportcomplex de Omloop.

– Ouders/verzorgers mogen niet langs of op het veld komen – alleen de door de club aangestelde en bij naam bekende leiders/trainers alsmede het bestuur zijn bevoegd.

– Er zal een trainingsschema voor de verschillende leeftijdscategorieën, worden gemaakt waarbij de velden worden aangewezen.

– Op het complex kan vanwege de voorschriften door de (lokale) overheid GEEN GEBRUIK worden gemaakt van de kleedkamers, kantine  en andere faciliteiten.

– Was vóór je bezoek aan de trainingen maar ook na afloop bij thuiskomst je handen.

– Voor noodgevallen zal een toilet met wastafel en zeep geopend zijn, maar we vragen toiletbezoek zoveel mogelijk vooraf thuis te doen.

– Er kan niet gedoucht worden, indien een kind wil drinken moet hij zorgen voor een EIGEN BIDON – bidons voor gemeenschappelijk gebruik worden NIET TOEGESTAAN.

Samen met de buurtsportcoach en gemeente zullen we aanvullendeplannen maken inzake trainingen, veldbezetting etc. en de wens om voor de jongsten toch de mogelijkheid van begeleiding door een ouder te realiseren.

Met de Buurtsportcoach van de Gemeente Albrandswaard zal wordenoverlegd tot in hoeverre er andere activiteiten op het complex plaats kunnen vinden en voor welke leeftijdscategorieën dat van toepassing zou kunnen zijn. Nadere info hierover volgt nog.

Met sportieve groet

Uw Bestuur

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.