January 26, 2021

In memoriam Heer A.W. (Arie) Bresser

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat voormalig voorzitter van R.K.S.V. W.C.R. afgelopen maandag 13 juli op de leeftijd van 80 jaar is overleden.

Een korte terugblik voor degene die de heer Arie Bresser niet gekend hebben.

Tijdens de jaarvergadering van 18 augustus 1967 is de heer Schenkels als voorzitter van onze vereniging afgetreden en heeft Arie Bresser een bestuursfunctie bij W.C.R. aanvaard.             
In de jubileumgids ter ere van het 25-jarig bestaan (1946-1971) staat genoteerd: In de periode van de heer Schenkels werd er veel aandacht besteed aan de interne organisatie van W.C.R. waardoor de vereniging uitgroeide tot een gestroomlijnde machine, die alleen door onvoorziene omstandigheden zou haperen.

Arie werd op de leeftijd van 28 jaar de nieuwe voorzitter van W.C.R. en hij was een gelukkig verlengstuk van zijn voorganger de heer Schenkels, wat de laatstgenoemde had opgebouwd werd door de nieuwe voorzitter Arie Bresser geperfectioneerd, aldus stelde een bestuurslid anno 1971. Deze lovende woorden zijn letterlijk overgenomen uit de jubileumgids. Iets waar Arie met recht trots op was.

Onder leiding van Arie Bresser is ook de hele verhuizing van de locatie Zwaluwenlaan naar het huidige Sportcomplex aan de Omloopseweg gerealiseerd. In de jubileumgids ter ere van het 40-jarig bestaan staat genoteerd: De kroon zal op een werk gezet worden waarvoor negentig mannen gedurende zeven maanden hebben gewerkt. In deze periode liggen c.a. 15.000 vrije arbeidsuren verpakt om de geschiedenis van W.C.R. in te gaan, evenals de duizend ballonnen die, na de opening, de gele en blauwe kleuren van de vereniging vertegenwoordigen, als ze onrustig de wijde lucht in dwarrelen.  Op zaterdag 28 oktober 1972 werd de opening verricht door burgemeester Bos en voorzitter Arie Bresser was uiteraard een trotse voorzitter. Saamhorigheid is altijd een van de grootste kenmerken en krachten geweest binnen de vereniging W.C.R. Tot vandaag de dag is dit terug te vinden bij onze vereniging W.C.R.

Naast zijn drukke werkzaamheden binnen zijn Aannemers- en Bouwbedrijf A.W. Bresser wat gevestigd was in Krimpen aan de Lek, de zorg voor zijn gezin maakte Arie ook veel tijd vrij om zijn bestuursfunctie perfect te kunnen uitvoeren. Ook na zijn periode als bestuurslid waren Arie en Rita nog regelmatig op het sportcomplex aanwezig. Niet alleen als betrokken leden maar ook als sponsor, familie en vrienden van het grote geheel wat eigenlijk als een grote familie gezien werd.

Ik heb Arie Bresser persoonlijk niet gekend maar langs deze weg wil ik zijn vrouw Rita en zijn zonen Ron, Fred en Marcel met hun vrouwen en (klein)kinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte en kracht toewensen om het verlies een plaats te kunnen geven.

Wij zullen ons Arie Bresser als een markante voorzitter, sponsor en lid van de vereniging W.C.R. blijven herinneren.

Met een sportieve groet,

Martin van der Grind                                                                                                                           
Voorzitter R.K.S.V. W.C.R.

Share

2 thoughts on “In memoriam Heer A.W. (Arie) Bresser

  1. Familie Bresser, gecondoleerd en veel sterkte in deze verdrietige tijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.