June 5, 2023

Contributie

Beste spelers van WCR,

De volgende week ontvangt u een bericht van Clubcollect op uw e-mail account om uw jaarlijkse contributie voor dit seizoen te voldoen.

Net als het vorig jaar stellen we op iedere maand vast welk elftal niet volledig aan haar contributieplicht heeft voldaan.

We hanteren hierbij de volgende volgorde:

Op 15 oktober verwachten we dat ieder elftal voor 33,3% aan haar contributieplicht heeft voldaan;

Op 15 november verwachten we dat ieder elftal voor 66,6% aan haar contributieplicht heeft voldaan;

Op 15 december verwachten we dat ieder elftal voor 100% aan haar contributieplicht heeft voldaan.

Rond de 10e van iedere maand kan de elftalleider contact opnemen met de penningmeester die dan kan mededelen wat de status van het elftal is

Die elftallen die onvoldoende de contributieplicht nakomen komen niet meer in  aanmerking voor de gebruikelijke gratis consumpties (Biertje/limo en bitterballen) bij thuiswedstrijden.

Het spreekt voor zich dat als het elftal wel weer aan haar contributieplicht heeft voldaan dat het elftal dan wel weer in aanmerking komt voor de gratis consumpties  bij thuiswedstrijden.

Let op:

Dit seizoen zal een financiële wijziging ingaan. Zoals bekend is de schare vrijwilligers het afgelopen jaar weer behoorlijk uitgedund. We hebben helaas een behoorlijk aantal sterfgevallen achter de rug. En net zoals andere verenigingen kampen ook,  wij nu,  met het vrijwilligerswerkprobleem. De komende ledenvergadering (verwacht wordt eind september) zien we ons genoodzaakt de volgende maatregel te nemen. Iedere speler gaat € 50,- vrijwilligersvergoeding betalen welke op 2 manieren kunnen worden aangewend:

  1. Een speler verricht geen vrijwilligerswerk en die € 50,- gaat als vergoeding naar iemand die wel vrijwilligerswerk wil verrichten;
  1. Een speler verricht wel gedurende 8 uur vrijwilligerswerk en krijgt een tegoedkaart ter waarde van € 60,-. Bewust is gekozen om een 10 euro meer uit te betalen dan de 50,- die betaald is. Dit omdat uw bestuur verricht vrijwilligerswerk belangrijker acht voor het verenigingsgevoel dan de afkoop hiervan.  De tegoedkaart  die de speler voor zijn vrijwilligerswerk ontvangt kan hij gebruiken voor consumpties in de kantine van WCR. (Deze aanpak heeft uw penningmeester niet zelf verzonnen maar geleend bij de buren van vv Rhoon )

Met sportieve  groet,    

Jan L.M.J. Backbier

uw penningmeester

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.