June 15, 2021

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(3)

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(3)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij een aantal Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan jeugdteams.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is het de vraag of jeugdteams onderling wedstrijden mogen spelen tegen andere teams van de eigen vereniging. Deze vraag wordt door de KNVB bevestigend beantwoord. Uit dit antwoord valt op te maken dat onderlinge trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging is toegestaan.  
De KNVB meldt ook dat in afstemming met sportkoepel NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. De ter plekke geldende noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven daarin vanzelfsprekend leidend.

Wordt (uiteraard)vervolgd

Bestuur WCR

Het betreft ditmaal een (praktische en wederom belangrijke) vraag over wat er gebeurt met de wedstrijden die nu niet worden gespeeld  en welke scenario’s er zijn voor het moment dat de competitie hervat kan worden.
Het antwoord van de KNVB op deze vraag is dat er op dit moment wordt gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer hervat kunnen worden. Hoe deze er dan zullen uitzien wordt daarbij helaas niet door de KNVB vermeld. Wel laat de KNVB weten dat deze scenario’s (‘hoe gaan we verder’)binnen 3 weken verder worden gecommuniceerd. Dus nog even geduld hebben is de eigenlijke boodschap.
Uiteraard komen wij hier bij u op terug, zodra er wat concreets te melden valt                                               

Wordt (uiteraard)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.