May 9, 2021

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(4)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij twee Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan de senioren.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is een voor de huidige dagelijkse voetbalpraktijk belangrijke vraag of seniorenteams in meerdere groepjes van vier tegelijk mogen trainen op één  veld. Het antwoord op deze vraag wordt door de KNVB bevestigend beantwoord. Met daarbij wel de kanttekening dat de groepjes zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen van én(!) dat de onderlinge afstand van 1,5 meter daarbij altijd in acht wordt genomen. Praktisch puntje dat de KNVB hierbij meegeeft is om steeds duidelijk aan te geven bij welk groepje iedere speler hoort. Moraal van het verhaal is dat bij teamsporten (als voetbal) in vaste groepjes van maximaal vier personen getraind kan worden. De trainer wordt niet gerekend tot het viertal. Voor zover dat nog verduidelijking behoeft: binnen de groepjes moet er voortdurend minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden van elkaar. En (natuurlijk) moet er ook voldoende afstand worden gehouden ten opzichte van de trainer en/of andere groepjes.

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.