June 15, 2021

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(5)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij een viertal Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan het bijwonen van trainingen en wedstrijden.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is er een vraag wat het maximum aantal trainers/begeleiders voor het jeugdteam is. Deze vraag wordt als volgt door de KNVB beantwoord: er geldt hiervoor geen maximaal aantal. Uiteraard moet wel de gebruikelijke samenstelling worden aangehouden en moeten niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen worden opgezocht. Korte en bondige conclusie: een kwestie van het gezonde verstand gebruiken. Een andere voor de hand liggende vraag is waarom er geen publiek meer aanwezig mag zijn bij trainingen/wedstrijden. Ook het antwoord op deze vraag is voor de hand liggend en logisch: vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor het sportpubliek.                 
Een vraag van dezelfde snit is of ouders naar de trainingen van kinderen mogen komen kijken. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord: toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is immers om trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder (grote)groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders. Een bijzondere vraag is of er bij spelers met een beperking wél ouders/begeleiders aanwezig mogen zijn. Het antwoord daar op luidt bevestigend: ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.   

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.