March 1, 2021

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(7)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij het  Vraag en Antwoord uit deze reeks  uw aandacht brengen dat is gewijd aan de vraag wie verantwoordelijk is voor de handhaving van de coronamaatregel bij verenigingen. Het antwoord op deze vraag is dat in eerste instantie de club zelf daarvoor verantwoordelijk is.                                               
Indien de capaciteit van de club toereikend is en praktisch gezien de omvang van de club dat rechtvaardigt, zou een ‘corona-coördinator’ door de club kunnen worden aangesteld die geldt als aanspreekpunt en mensen er op kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen. Indien dit voor een club een onhaalbare kaart is zal het vooral neerkomen op het in acht nemen van een algemene basisregel: het tonen van verantwoord gedrag en het gebruiken van het gezonde verstand van allen die de club een warm hart toedragen. En wie doet dat bij WCR niet?
Wij rekenen op u!                                                                                                                                                       
Naast de hierboven besproken ‘clubverantwoordelijkheid’ is ook de gemeente verantwoordelijk voor de controle op de handhaving van de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij de club, kan de gemeente als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Voor zover dat nog nadere toelichting behoeft na wat hierboven is vermeld: het is in het WCR-belang het niet zo ver te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Wij herhalen de boodschap: toon verantwoord gedrag en gebruik het gezond verstand. WCR rekent op u!

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.