December 2, 2022

Wat in het vat zit verzuurt niet..

Vanwege corona kon er het afgelopen jaar helaas geen algemene ledenvergadering gehouden worden waarin wij  u konden informeren over de voor onze vereniging belangrijke onderwerpen.                    
Om dezelfde reden waren wij genoodzaakt de voor 17 maart 2020 geplande algemene vergadering voortijdig af te gelasten.                                                                       
Aan het begin van dit jaar heerst nog steeds grote onduidelijkheid wanneer een wij u op een ‘corona-proof’ algemene ledenvergadering kunnen ‘bijpraten’.                                                                                                                        
Graag willen wij u nu al laten weten dat (uiteraard) als de omstandigheden het dan toelaten er komende september een algemene ledenvergadering zal worden gehouden.                                                                                                                                              
Uiteraard zullen wij u tijdig laten weten welke onderwerpen wij  tijdens deze algemene ledenvergadering met u willen delen.                                                                                      
Met andere woorden: ‘Wat in het vat zit verzuurt niet..

Bestuur WCR

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.