September 18, 2021

Hij die jubileert….trakteert

Onder het motto hij die jubileert… trakteert!

heeft het bestuur van WCR besloten iets terug te doen voor de leden van WCR. Het hoeft geen betoog dat met name de voetballende leden een zwaar jaar achter de rug hebben. Wel de volledige contributie betalen maar er geen spelende wedstrijden voor terug krijgen. Kortom wel betalen maar niets verhalen. En dan ook nog in het seizoen waar op 1 mei 2021 WCR haar 75-jarig bestaan zou vieren en er niet eens een feestje kan worden gebouwd. Dat maakt het dubbel zo zwaar. Vandaar dat het WCR bestuur in haar afgelopen bestuursvergadering unaniem besloten heeft alle spelende senior leden die dit seizoen lid waren van WCR en die ook het volgende seizoen (2021/2022) ingeschreven staan een clubkaart te verstrekken waarop voor een bedrag van € 75,- in de kantine consumpties kunnen worden gehaald.

(De prijzen hebben wij intussen niet verhoogd – dit i.t.t. onze bierbrouwer die dat bij ons wel heeft gedaan-).

Het spreekt voor zich dat wij ook onze (betalende) rustende leden niet vergeten zijn en hen een equivalent van hun contributie op de clubkaart willen aanbieden. Dat is € 20,-. Hierbij is ook rekening gehouden met de duur van het lidmaatschap en het verbonden zijn aan WCR.

Ook de jeugd is niet vergeten. Zij krijgen een clubkaart aangeboden ter waarde van € 10,-.

Maar nogmaals voor alle partijen geldt:  dat zij in het afgelopen seizoen lid zijn geweest van WCR en ook het komende seizoen ingeschreven staan.

De clubkaarten worden aan het begin van het nieuwe seizoen uitgereikt.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.