June 5, 2023

In- en uitschrijvingsdagen lidmaatschap

Mede in verband met het nog heersende COVID-virus en de

RIVM-richtlijnen hieromtrent zullen wij beperkt op ons complex aanwezig zijn voor onze in- en uitschrijvingsdagen. Wij beperken dit tot 2 data:

  • zaterdag 29 mei, tussen 11.00 uur en 13.00 uur en
  • zaterdag 5 juni, tussen 11.00 uur en 14.00 uur.

Wij verzoeken u tijdens uw bezoek de richtlijnen van de overheid te respecteren en enig geduld te hebben als onze vrijwilligers met een andere bezoeker in gesprek zijn.

 Overschrijvingen naar onze vereniging dienen door ons uiterlijk 15 juni in het KNVB-systeem geplaatst te zijn.

Ten einde voor nieuwe en vertrekkende leden de overschrijving zo soepel mogelijk te laten verlopen, en een controle hierop in onze ledenadministratie te houden, geven wij u onderstaand onze werkwijze weer:

Nieuwe leden die worden overgeschreven van een andere vereniging:

U komt zelf naar één van onze dagen;

– ingevuld inschrijfformulier WCR inleveren (wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt overschrijven)

– kopie identiteitsbewijs

Vertrekkende leden die willen overschrijven naar een nieuwe vereniging:

Voordat u zich aan gaat melden bij uw nieuwe vereniging komt u naar één van onze dagen.

U vult het uitschrijfformulier WCR in (wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt uitschrijven).

Indien u aan uw contributieverplichtingen heeft voldaan, geen boetes uit heeft staan en alle aan u beschikbaar gestelde vereniging eigendommen heeft ingeleverd krijgt u het ingevulde uitschrijfformulier voor akkoord getekend door WCR mee en wordt u uitgeschreven bij WCR.

Mocht u niet naar een andere vereniging willen overschrijven maar toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dient u dit uiterlijk 31 mei 2021 te doen.

(Zie ook onze button onder lidmaatschap)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.