December 2, 2022

Ledenvergadering Club 50+

Beste leden van de Club 50+

As woensdag 20 april houden wij in de kantine van WCR om 20.15 uur onze ledenvergadering

Na 2 jaar corona was dit moeilijk te organiseren.

U bent van harte welkom en zullen U informeren over de stand van zaken op dit

ogenblik wat betreft ledenbestand,uitgaven en inkomsten van onze club.

Er is nogal wat gebeurd in possitieve zin met het ledenbestand.

Er zal namens de club 50+ een drankje worden geschonken en ook een snackje.

graag tot woensdag

Namens het Bestuur

Rien van Zanten (voorzitter)

Machiel van der Heyden(penningmeester)

Hans Heezen( Commissielid}

Hans Smit (Commissielid)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.