December 2, 2022

Agenda algemene ledenvergadering van 7 Juli

De agenda voor Algemene ledenvergadering 07 juli 2014:

19.30 uur Inloop met een kopje koffie, tekenen presentie lijst

20.00 uur Welkom door de Voorzitter

20.05 uur Vaststelling van de notulen Ledenvergaderingen d.d. 20-01-2014

20.10 uur Ingekomen stukken

20.15 uur Verslaggeving van seizoen(2013-2014)

– Algemeen
– Technische commissie
– Ontwikkelingen Jeugd
– Algemene zaken
– Sponsoring/Sponsor zaken

21.00 uur Rondvraag

Toevoeging het bestuur houdt zich het recht voor om af te wijken in de volgorde van de geplande agenda.

 

ledenvergadering

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.