December 2, 2022

Oproep aan de leden van WCR!

Oproep van het bestuur

Beste leden,

Afgelopen maandag 7 juli heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn er 2 punten onder de aandacht gebracht die wij vooral met de leden die niet bij de vergadering aanwezig waren willen delen.

Deze 2 punten zijn cruciaal voor het bestaan van een vereniging. In de eerste plaats draait een vereniging op vrijwilligers en ten tweede is een groot deel van de inkomsten van een vereniging afkomstig uit de contributiebijdrage van de leden.

Vele handen maken licht werk!

Het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet voor WCR is de afgelopen jaren enorm gedaald. Uiteraard heeft iedereen een drukke agenda, maar op dit moment komen de werkzaamheden op wel heel weinig schouders te rusten. Wij roepen iedereen op om eens na te denken wat je terug zou kunnen doen voor WCR. Als je wel iets wil doen, maar je weet niet wat, geef dit dan aan bij iemand van het bestuur of de bar-coördinatie.

samenwerken-2

Boter bij de vis!

Wij hebben er geen geheim van gemaakt dat de contributie-inning dit jaar niet soepel is verlopen. Wij hebben hiervoor dan ook voldoende hand in eigen boezem gestoken. Wat wij echter niet begrijpen is dat er nog steeds een aantal leden is, dat actief lid is en over afgelopen seizoen nog steeds de contributie niet voldaan heeft. Wij hebben besloten dat de leden die de contributie over afgelopen seizoen nog niet hebben voldaan, komend seizoen niet kunnen starten. Uiteraard is het vervelend dat deze beslissing moet worden genomen, dit zou niet nodig moeten zijn.

Komend seizoen kunnen wij niet meer achter de contributie aan blijven hollen. Wij zullen voor komend seizoen dan ook op tijd (voor de aanvang) de facturen versturen. De coulance in de betaling die dit seizoen is gehanteerd kan daarbij helaas niet meer geboden worden.

Uiteraard willen wij positief afsluiten, door iedereen een goede vakantie te wensen en met enthousiasme het volgende seizoen in te gaan.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.