December 2, 2022

WCR verslag algemene ledenvergadering

WCR ALV d.d. 7 juli

Op 7 juli vond de Algemene Leden Vergadering plaats.  Helaas was er een lage opkomst. Allereerst werd er teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Die begon met veel leed: de ramp met MH 17. Op 26 juni jl. werden we wederom door een mokerslag getroffen: het overlijden van ons lid van verdienste Hans Heezen. De minuut stilte ter nagedachtenis aan hen die ons het afgelopen jaar ontvielen had niet pijnlijker kunnen zijn. Terugblik op de prestaties: De Budo draait o.l.v. Jos Wijntjes, een van onze leden van verdienste,  voortreffelijk en WCR heeft hier een hele stabiele sporttak in gevonden. Goede communicatie en een positieve inbreng.

Voetballend werden er goede resultaten geboekt door Zaterdag 3, kampioen, Zondag 5 ook kampioen en Zondag 1 gepromoveerd naar de 2e klasse via de nacompetitie. Zorgenkindje was de jeugdafdeling. Na het vertrek van BSS ontstond een leegloop, die ondanks enkele open dagen niet gekeerd kon worden.

Bestuurlijk is het alle hens aan dek. De penningmeester stopt vanwege drukke werkzaamheden en de voorzitter geeft aan geen 2e termijn te ambiëren.
Hij is bereid om de taak te blijven uitvoeren zolang de onderhandelingen met v.v. Rhoon en de gemeente lopen, dan wel er inzichtelijk wordt welke kant dit opgaat.

Vooralsnog zit er momenteel niet veel schot in de zaak. Als de variant van het “omklappen” de steun van de gemeente krijgt, wordt het – zo is de verwachting van beide verenigingen- (zeer) lange termijnpolitiek.
Mochten zich geen nieuwe kandidaten melden voor deze functies dan zien René Westdorp en Eric Kuijpers zich ook genoodzaakt hun functies te beëindigen.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Eric Kuijpers. Mochten dit op korte termijn niet gebeuren dan volgt eind augustus of begin september een nieuwe, maar dan buitengewone ALV, met één agendapunt: de terugtreding van het Bestuur. Voor de zaterdag afdeling is er, na het stoppen van Paul van Nielen, geen wedstrijdsecretaris meer.

Mevrouw Egberta Jongerius stopt met de coördinatie van de barbezetting. Ook deze vacatures dienen te worden ingevuld. Deze taken  kunnen door meerdere personen worden uitgevoerd. Ook hier geldt: aanmelden bij Eric Kuijpers. Gezien de gestegen kosten van de KNVB en het wegvallen van de Ecotaks is het voorstel van het Bestuur om de contributies te verhogen.

Tijdens de vergadering werd het Bestuur, door de heer G. Beckers, er op gewezen dat dit in stemming dient te worden gebracht tijdens de vergadering. Het Bestuur had dit, bij monde van de voorzitter, niet correct weergegeven. Artikel 9.2 van de statuten schrijft dit voor. Wij danken de heer Beckers voor zijn opmerkzaamheid.
Het voorstel zal wel onverkort zijn om tot een verhoging van de contributies te komen om de kosten te kunnen dekken. De penningmeester verwacht het seizoen  met een verlies te moeten afsluiten. Gelukkig is er de buffer van de Sponsorcommissie. De heer Peter Streefkerk zal tijdens de volgende vergadering, als de financiën het voornaamste thema zijn, ook een toelichting geven op de financiële positie van de Sponsorcommissie. De oproep aan de leden is om zich aan te melden voor een van de bovengenoemde vacatures dan wel vrijgevallen taken.

wcrnieuws

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.