February 1, 2023

Dank betuiging na overlijden Joost van Looijen

Er is geen toekomst zonder hoop

Geen verleden zonder traan

Geen afscheid dat niet te vroeg komt

Geen vaarwel waarbij niemand moest gaan

 

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Wij hebben ervaren hoe velen

hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van

                               Joost van Looijen 

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven.

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, kaart,

een prachtig bloemstuk, praktische hulp, een warme handdruk, een troostende arm,

een luisterend oor of wat het ook was.

 

Dit heeft het afscheid bijzonder  gemaakt.

wcrnieuws

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.