December 2, 2022

Bestuurswisseling Stichting Vrienden van W.C.R.

De zittende bestuursleden Peter Streefkerk, Victoria den Hollander en Hans Geeve hebben zich een paar jaar ingezet voor de Stichting Vrienden van W.C.R. en hadden eerder dit seizoen al aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Om deze reden is er gezocht naar nieuwe bestuursleden die de bestuurstaken voorafgaand aan het nieuwe seizoen willen overnemen.
De overdracht van de administratie, etc. gaat in goede harmonie en de nieuwe bestuursleden maken graag gebruik van het aanbod wat gedaan is door Peter en Victoria om een helpende hand toe te steken bij de overdracht van gegevens.

Peter, Victoria en Hans worden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid, de eerstvolgende ledenvergadering komen wij hier nog op terug.

De Stichting Vrienden van W.C.R. kan melden dat er mede door inzet van de huidige bestuursleden van W.C.R. vijf mensen zijn gevonden die zitting willen nemen in het bestuur van de Stichting Vrienden van W.C.R.
De papieren voor de Kamer van Koophandel zijn per 01 April 2016 getekend waardoor de installatie van de onderstaande bestuursleden medio week 14-2016 officieel vastgelegd zal zijn.

Onderstaande mensen hebben zich bereid gevonden om zich voor een onbepaalde periode in te zetten voor de Stichting.

Gerrit Geeve – voorzitter

Erwin Roedolf – vice-voorzitter

Evelien Heezen-van Hal – secretaris

Gerard Beckers – penningmeester

Jan Backbier – algemeen bestuurslid / afgevaardigde namens bestuur van W.C.R.

Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering van W.C.R. krijgt u meer informatie over samenstelling van het bestuur, de actuele stand van zaken binnen de Stichting, de doelstellingen van de Stichting en de wijze van koppeling en samenwerking met het bestuur en leden van de vereniging W.C.R.

wcrnieuws

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.