March 26, 2023

Update: Overschrijvingen 2016/2017 en beëindiging lidmaatschap

De laatste avond wat betreft overschrijvingen zal worden gehouden op dinsdag 14 juni van 20.00-22.00 uur.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren is met ingang van komende overschrijvingsperiode door de KNVB besloten over te gaan van het overschrijven naar een nieuwe vereniging op een digitale wijze. De procedure met de “overschrijvingsformulieren” komt hiermee te vervallen.

Spelerspasjes

Ten einde voor nieuwe en vertrekkende leden de overschrijving zo soepel mogelijk te laten verlopen en een controle hierop in onze ledenadministratie te houden, geven wij u onderstaand onze werkwijze weer :

Nieuwe leden die worden overgeschreven van een andere vereniging :

U komt naar één van onze avonden (data zullen op een later tijdstip via de site bekend worden gemaakt.

– ingevuld inschrijfformulier WCR inleveren(wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt overschrijven)

– spelerspas van uw oude vereniging

– kopie identiteitsbewijs

– pasfoto

Vertrekkende leden die willen worden overgeschreven naar een nieuwe vereniging :

Voordat u zich aan gaat melden bij uw nieuwe vereniging komt u naar één van onze avonden (data zullen op een later tijdstip via de site bekend worden gemaakt)

U vult het uitschrijfformulier WCR in (wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt uitschrijven).

Indien u aan uw contributieverplichtingen heeft voldaan, geen boetes uit heeft staan en alle aan u beschikbaar gestelde verenigingseigendommen inlevert zal u de spelerspas worden overhandigd. Deze kunt u bij uw nieuwe vereniging inleveren ten bate van uw overschrijving.

Mocht u niet naar een andere vereniging overschrijven maar toch uw lidmaatschap willen beëindigen kunt u zich ook op de nog te bepalen data melden. Hiervoor hanteren wij dezelfde regels als hierboven genoemd.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.