December 2, 2022

Algemene ledenvergadering

Kom naar de algemene ledenvergadering van WCR op 7 februari 2017!
Het bestuur van WCR nodigt de leden van harte uit om de komende algemene ledenvergadering van WCR bij te wonen. Een aantal leden voor wie de site en de e-mail minder goed bereikbaar zijn ontvangen deze uitnodiging per brief. De algemene vergadering van 7 februari 2017 vindt ook deze keer plaats in onze kantine. De aanvang van deze bijeenkomst is 20.00.

De agenda ziet er als volgt uit :

(1) Opening
(2) Ingekomen stukken
(3) Notulen vorige algemene ledenvergadering
(4) Bespreking beleidsnota WCR bestuur
(5) Samenwerking WCR en de Stichting Vrienden van WCR
(6) Jaarrekening 2016
(7) Verslag kascommissie
(8) Vaststelling jaarrekening 2016
(9) Begroting 2017
(10) Bestuurssamenstelling
(11) Rondvraag
(12) Sluiting algemene ledenvergadering
Leden van WCR die aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen willen toevoegen, wordt verzocht dit voor 1 februari 2017 aan onze secretaris (Peter Kwekel; e-mailadres:peterjkwekel@gmail.com) door te geven. Het bestuur rekent op 7 februari 2017 op een hoge opkomst. Immers, we hebben allemaal belang bij een goed draaiend WCR. WCR is niet zo maar een club. Het is onze club!
Bestuur WCR

IMG_0288

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.