Bestuur WCR verzet zich tegen fusiedwang gemeente

Het voetbalseizoen 2016-2017 zit er weer op. Zowel vv. Rhoon als WCR kunnen met tevredenheid terugkijken op het afgelopen seizoen daar beide voetbalvereniging een promotie van een standaardelftal naar een hogere klasse konden vieren. Een andere positieve ontwikkeling voor beide clubs is dat er momenteel voor gezamenlijk gebruik een nieuw kunstgrasveld wordt aangelegd op sportpark ‘De Omloop’ dat zij samen delen. Tot zo ver het goede nieuws voor WCR dat samen met vv Rhoon periodiek overleg voert met de gemeente Albrandswaard over een mogelijk toekomstige accommodatie nu de door de gemeente Albrandswaard beoogde woningbouw als een zwaard van Damocles boven de toekomst van Sportpark ‘De Omloop’ hangt.
Het bestuur van WCR heeft met onbegrip kennisgenomen van het onlangs door de gemeente tijdens dit overleg met beide clubs ingenomen standpunt. En dat is dat in dit stadium van de besprekingen van beide voetbalverenigingen wordt verlangd te komen tot een intentieovereenkomst tot fusie naar één vereniging . De ‘vrijblijvendheid moet er af’ volgens de gemeente. Het bestuur van WCR is van mening dat de gemeente Albrandswaard het afdwingen van een dergelijke fusie in redelijkheid niet van WCR (waarvoor zij verantwoordelijk is) kan verlangen. En met reden: wat de gemeente van WCR verlangt staat haaks op de huidige realiteit waar WCR mee wordt geconfronteerd. En die is dat WCR tot op heden door de gemeente iedere vorm van financiële duidelijkheid is onthouden waardoor het bestuur haar leden zelfs niet eens kan informeren. Het bestuur van WCR heeft dit inmiddels dan ook aan de gemeente kenbaar gemaakt Een eerder door de gemeente gemaakte globale inschatting gaat uit van een kostenverdeling voor een nieuwe accommodatie van 1/3 WCR/1/3 vv. Rhoon en 1/3 gemeente. Een dergelijke kostenverdeling is voor WCR schier onmogelijk.

wcrnieuws1
Tegen deze achtergrond beschouwd heeft het voor onze vereniging momenteel geen enkele zin een algemene ledenvergadering te organiseren die gewijd moet zijn aan een fusie met vv Rhoon waartoe de gemeente oproept. Daarom herhaalt het bestuur van WCR haar oproep aan de gemeente Albrandswaard dat het van wezenlijk belang dat de gemeente alsnog zo spoedig mogelijk financiële duidelijkheid verschaft.   Het voorgaande laat onverlet dat het bestuur van WCR ook om andere redenen de meerwaarde van een fusie voor WCR met vv Rhoon niet direct inziet. Bijvoorbeeld omdat vv Rhoon richting WCR heeft gecommuniceerd dat zij vindt dat zij op grond van haar ledental meer recht van spreken heeft.
Het huidige bestuur van WCR vindt samenwerking op gelijkwaardige basis met vv Rhoon prima,maar een fusie vindt zij een brug te ver. Het zijn vanzelfsprekend onze leden die het laatste woord hebben over wel of niet een fusie met vv Rhoon.
P.J. Kwekel
Secretaris WCR

Share
Filed in: alle berichten

You might like:

Jeugdwedstrijden Sv WCR, zaterdag 16 februari 2019 Jeugdwedstrijden Sv WCR, zaterdag 16 februari 2019
Jeugdwedstrijden en –training Sv WCR, zaterdag 9 februari 2019, Jeugdwedstrijden en –training Sv WCR, zaterdag 9 februari 2019,
Fotoreportage WCR 1 zaterdag-Zinkwegse Boys Fotoreportage WCR 1 zaterdag-Zinkwegse Boys
Vriendschappelijk Poortugaal-WCR 1 zondag Vriendschappelijk Poortugaal-WCR 1 zondag

Leave a Reply

Submit Comment

© 6729 RKSV WCR. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.