October 2, 2022

Belangrijke wijziging in de contributie- inning

Voorheen werden onze contributies geïnd via Direct Pay.

Direct Pay is een organisatie die niet alleen de contributies inde maar die ook bij   niet of niet tijdig betalen de zaak direct doorgaf aan een incassobureau en uiteindelijk kwam de inning van de betaling in handen van een deurwaarder.

Aangezien het bestuur van WCR bij deze manier van werken er onvoldoende grip op had wanneer en waarom zaken in handen van een incassobureau werden gegeven of deurwaarder is nu door het bestuur van WCR gekozen voor een meer ‘ledenvriendelijke’ aanpak.

Het komende jaar is de inning van de contributies namelijk uitbesteed aan Club Collect. Club Collect is géén incassobureau.

Club Collect is eent samenwerkingsverband en levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden van WCR is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag aan WCR in rekening gebracht).

Het spreekt voor zich dat bij niet (tijdig) betalen van de verschuldigde contributie de zaak alsnog in handen wordt gegeven van een incassobureau. Echter: maar niet eerder dan dat het bestuur van WCR hiertoe besloten heeft!.

Contributie

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

Club Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.

Club Collect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat onze ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft!).
De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van Club Collect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Via deze pagina kunt u ook een ticket aanmaken indien volgens u iets niet juist is. Ook kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of te spreiden in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.
Let op! Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester van WCR: de heer Jan Backbier 06.512.99.212

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.