June 5, 2023

Bezoek de algemene ledenvergadering van WCR op 25 september 2017!

Het bestuur van WCR nodigt de leden van harte uit om de komende algemene ledenvergadering van WCR bij te wonen. Een aantal leden voor wie de site en de e-mail minder goed bereikbaar zijn ontvangen deze uitnodiging per brief.
De algemene vergadering van 25 september 2017 vindt ook deze keer plaats in onze kantine.
De aanvang van deze bijeenkomst is 20.00.

Het is dit keer extra belangrijk dat u komt omdat u (bijvoorbeeld) wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de toekomst van Sportpark De Omloop.
Zoals bekend voert WCR hierover al geruime tijd overleg met de gemeente Albrandswaard en vv Rhoon.Het is belangrijk dat het bestuurkennis kan nemen van het standpunt van de leden ten aanzien van een fusie met vv.Rhoon of samengaan met vv Rhoon in een nieuw op te richten vereniging dan wel er voorstander van zijn dat RKSV WCR zijn eigen identiteit blijft behouden ondanks de negatieve consequenties die hier uit voort kunnen vloeien. Een optie om toch onze’WCR-identiteit te kunnen behouden is kiezen voor een nauwere samenwerking met vv Rhoon.

De agenda van maandagavond 25 september 2017 ziet er als volgt uit :

(1) Opening

(2) Ingekomen stukken

(3) Notulen vorige algemene ledenvergadering[1]

(4) Stand van zaken overleg met de gemeente Albrandswaard en vv Rhoon

(5) Presentatie begroting WCR

(6) Bestuurssamenstelling

(7) Rondvraag [2]

(8) Sluiting algemene ledenvergadering

Tot slot
Leden van WCR die aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen willen toevoegen wordt vriendelijk verzocht dit dan uiterlijk op 18 september 2017 aan onze secretaris door te geven (Peter Kwekel;     e-mailadres:peterjkwekel@gmail.com).
Het bestuur hoopt op 25 september 2017 op een hoge opkomst. Immers, we hebben allemaal belang bij een goed draaiend WCR.WCR is niet zo maar een club. Het is onze club!

Bestuur WCR

[1] Deze notulen liggen vanaf 16 september 2017 ter inzage in de Commissiekamer.

[2] Vragen van de algemene ledenvergadering die tijdens de ‘Rondvraag’ worden gesteld en niet direct door het bestuur kunnen worden beantwoord zullen door het bestuur worden genoteerd zodat het bestuur er op een later tijdstip bij de leden op kan terugkomen.

wcrnieuws1

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.