November 21, 2019

Rob Warner tijdelijk niet beschikbaar voor de Technische Commissie WCRzaterdag-1

Het bestuur van WCR heeft bijzondere waardering voor Rob Warner als mens,verbinder en voor zijn voetbalkennis.
Op basis van die laatste kwaliteit is Rob lid van de Technische Commissie van WCRzaterdag1(TCza-1).
Het huidig lidmaatschap van de TCza-1 is momenteel niet verenigbaar met de nieuwe baan waar Rob in december 2017 aan is begonnen.
Als logisch gevolg daarvan heeft hij in goed overleg met het WCR-bestuur besloten het lidmaatschap van de TCza-1 tijdelijk te beëindigen om zich volledig op zijn nieuwe baan te kunnen richten.
Rob gaat gelukkig niet verloren voor WCR.
In de nabije toekomst zullen we gezamenlijk bekijken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van Robs voetbalkwaliteiten.

Bestuur WCR

wcrnieuws

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.