June 5, 2023

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WCR OP 15 maart 2018

Het bestuur van WCR nodigt u van harte uit om de komende algemene ledenvergadering van WCR bij te wonen. De algemene ledenvergadering van 15 maart 2018 vindt ook deze keer plaats in onze kantine. De aanvang van deze bijeenkomst is 20.00. Wij verzoeken u vriendelijk deze vergadering nu alvast in uw agenda te reserveren.

De agenda ziet er als volgt uit:

(1)    Opening

(2)    Ingekomen stukken

(3)    Notulen vorige algemene ledenvergadering

(4)    Ontwikkelingen WCRzaterdag-1

(5)    Jaarrekening 2017 (inclusief bestuursverslag)

(6)    Verslag kascommissie

(7)    Vaststelling jaarrekening 2017

(8)     Bestuursamenstelling

(9) Rondvraag[1]

(10 )     Sluiting algemene ledenvergadering

Indien u aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen wilt toevoegen of voor de rondvraag nog schriftelijke vragen wilt stellen,
wordt u verzocht dit voor 6 maart 2018 dit door te geven aan onze secretaris (Peter Kwekel;e-mailadres: peterjkwekel@gmail.com).

Het bestuur hoopt op uw komst op 15 maart 2018

Immers, we hebben allemaal belang bij een goed draaiend WCR. WCR is niet zo maar een club. Het is onze club!

Bestuur WCR

[1] Vanzelfsprekend kunnen er ook tijdens de ‘Rondvraag’ vragen worden gesteld. Het bestuur behoudt zich in dat geval echter het recht voor later op deze vragen terug te komen.

wcrheaderklein

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.