December 2, 2022

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 worden de (privacy)regels op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze nieuwe (Europese) privacyregels versterken de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
En leggen ook organisaties die deze gegevens verwerken meer verplichtingen op.
De AVG geldt ook voor voetbalverenigingen. Dus ook voor WCR.

Vooruitlopend op de invoering van de AVG heeft WCR haar privacy beleid in overeenstemming met de nieuwe privacyregels gebracht door dit op te nemen in de zogenoemd ‘Privacyverklaring’

De Privacyverklaring is te vinden in het menu bovenaan de website, de Club/privacyverklaring

Bestuur WCR

privacy

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.