October 2, 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WCR op 2 oktober2018

Bezoek de algemene ledenvergadering van WCR op 2 oktober 2018!

Het bestuur van WCR nodigt de leden van harte uit om de komende algemene ledenvergadering van WCR bij te wonen.
Een aantal leden voor wie de site en de e-mail minder goed bereikbaar zijn ontvangt  deze uitnodiging per  brief.
De algemene ledenvergadering van dinsdag 2 oktober 2018 vindt ook deze keer plaats in onze kantine.  De aanvang van deze bijeenkomst is 20.00.

De agenda ziet er als volgt uit :

(1) Opening

(2) Ingekomen stukken

(3) Notulen vorige algemene ledenvergadering

(4) Ontwikkeling van onze jeugdafdeling
(korte toelichting door Peter Kwekel)

(5) Presentatie begroting WCR

(7) Bestuurssamenstelling

(8) Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen/gelegenheid tot het stellen van vragen waarop het bestuur op een later tijdstip terug kan komen.

(9) Sluiting algemene ledenvergadering

Tot slot
Leden van WCR die aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen willen toevoegen of schriftelijk vragen willen stellen waarop het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering terug kan komen, worden verzocht dit dan ook uiterlijk op 19 september 2018 aan onze secretaris (Peter Kwekel;           e-mailadres:peterjkwekel@gmail.com)door te geven. Het bestuur hoopt  op  2 oktober 2018 op een hoge opkomst. Immers, we hebben allemaal belang bij een goed draaiend WCR.WCR is niet zo maar een club. Het is onze club!

Bestuur WCR

wcrheaderklein

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.