Beleid veldindeling WCR zaterdag seniorenelftallen

Het is het bestuur van WCR duidelijk geworden dat de veldindeling voor onze zaterdag seniorenelftallen soms tot discussie leidt.
Wat ten koste gaat van het spelplezier.

Het bestuur van WCR heeft om die reden behoefte om haar beleid voor wat betreft de veldindeling op onze site te publiceren zodat eenieder hier kennis van kan nemen. Dit beleid is als volgt. WCRzaterdag-1 speelt ‘standaard’  op veld1 en bij afkeuring van de velden op het kunstgrasveld. En WCRaterdag2 tot en met 6 spelen om toerbeurt op veld 1.  Zo komt dat ieder elftal dat op veld 1 wil spelen in het seizoen gelijke mate aan bod.
Onze beide wedstrijdsecretarissen van de zaterdag houden dit via registratie nauwlettend in de gaten zodat niemand tekort wordt gedaan.

Bestuur WCR

wcrheaderklein

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.