December 2, 2022

Dossier Wcr-Dubbeldam geseponeerd

Er komt geen strafzaak voor de gestaakte wedstrijd van afgelopen zondag.

De aanklager heeft geconstateerd dat beide verenigingen geen schuld hebben aan het staken van de wedstrijd.
De scheidsrechter heeft onvoldoende maatregelen genomen om de wedstrijd tot een goed einde te brengen.

Wij betreuren dat voor scheidsrechter A. Jansen die vrij geemotioneerd ons complex verliet en wensen hem het beste in zijn volgende wedstrijden.

TC zondag Wcr

wcrheaderklein

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.