March 26, 2023

Algemene ledenvergadering club 50+

Aan alle leden van de Club van 50+

Wij kunnen u mededelen dat een algemene leden vergadering van de Club van 50+ is ingepland op 18 maart om 20.15

in de WCR kantine aan de Omloopseweg.

Agenda punten:

  1. Opening Voorzitter.

2. Financieel verslag 2018 door onze Penningmeester Machiel van der Heyden en goedkeuring van dit

verslag door de Leden. ( na pauze punt 5 )

3. Bestuurs mededelingen:

     1. kiezen nieuwe Secretaris i v m overlijden Cor van Overbeek.

     2. Voordracht nieuwe secretaris van bestuur : Frans van Overbeek

     3. Voorzitter Jan Huizer: herkiesbaar

     4. Penningmeester Machiel van der Heyden: herkiesbaar

     5. Algemene Leden : Hans Heezen en Hans Smit : herkiesbaar

     6. voordracht  bestuur : nieuw idee bestedingen 2019.

4. Pauze

5. Na inzage stukken goedkeuring financieel verslag

6.  Inbreng/ idee├źn Leden t o v bestedingen

7.  Rondvraag

8.  Sluiting en gezellige borrel aangeboden door Het Bestuur.

Namens Het Bestuur van de Club van 50+

Jan Huizer

CLUB VAN 50 +    Op 7 okt 2015 jl. is de club van 50+ opgericht. Het Bestuur van deze club bestaat uit:

Voorzitter: Jan Huizer  Email: Janhuizer.rhoon@gmail.com   Secretaris:  Vacant

Penningmeester : Machiel van der Heyden Email: vanderheijdenmachiel@gmail.com    

Algemeen Lid: Hans Heezen, Hans Smit ff

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.