Uitnodiging algemene ledenvergadering WCR op 11 Maart

Het bestuur van WCR nodigt u van harte uit om de komende algemene ledenvergadering van WCR bij te wonen. De algemene ledenvergadering van11 maart 2019 vindt ook deze keer plaats in onze kantine. De aanvang van deze bijeenkomst is 20.00. Wij  verzoeken u vriendelijk deze vergadering nu alvast in uw agenda te reserveren.

De agenda ziet er als volgt uit:

(1) Opening
(2) Ingekomen stukken
(3) Notulen vorige algemene ledenvergadering
(4) De ‘Omklapvariant’ (toelichting door wethouder M. Heezen)
(5) Jaarrekening 2018 (inclusief bestuursverslag)
(6) Verslag kascommissie
(7) Vaststelling jaarrekening 2018
(8) Jeugdbeleid WCR
(9) Bestuurssamenstelling
(10) Verhuur sportzaal
(11) Rondvraag
(12) Sluiting algemene ledenvergadering

Indien u aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen wilt toevoegen of voor de rondvraag nog  schriftelijke vragen wilt stellen, wordt u verzocht dit voor 6 maart 2018 door te geven aan onze secretaris (PeterKwekel; e-mailadres:peterjkwekel@gmail.com).                                                                                                                                    Het bestuur hoopt op uw komst op  11 maart 2018  Immers, we hebben allemaal belang bij een goed draaiend WCR.
WCR is niet zo maar een club. Het is onze club!

Bestuur WCRShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.