November 18, 2019

WCR-zondag-1 vanaf seizoen 2019-2020 niet meer actief in zondagcompetitie

Na 73 jaar onafgebroken te hebben deelgenomen aan de zondagcompetitie beeindigt WCR zondag-1 deze deelname met ingang van het seizoen 2019-2020.

 Wel blijft het huidige WCRzaterdag-1 actief in de zaterdagcompetitie

Na gesprekken van het bestuur met de technische commissie is men tot deze pijnlijke maar realistische conclusie gekomen. Realistisch omdat in het district West II al enige jaren een trend zichtbaar is van een imploderende zondag voetbal Pyramide.

Lees meer  

Pijnlijke beslissing

De beslissing dat WCRzondag-1  met ingang van het komend seizoen niet langer zal deelnemen aan de zondagcompetitie is zeer pijnlijk voor onze vrijwilligers en leden binnen WCR die het zondagvoetbal een warm hart toedragen. WCR staat immers van oudsher bekend als een ‘zondagvereniging’.

Het bestuur van WCR dat in samenspraak met de TCzondag tot deze ingrijpende maar helaas onvermijdelijke beslissing is gekomen hoopt op begrip van de betrokkenen.                                                                                                      

Een woord van dank aan onze supporters

Bestuur en TC willen van de gelegenheid gebruik maken alle betrokkenen van harte bedanken voor hun jarenlange inzet en trouw voor WCRzondag-1.

Logisch gevolg van het voorgaande is dat er vanaf volgend seizoen dus geen thuiswedstrijden meer om 14.00 op ons complex van WCRzondag-1zullen plaatsvinden.Gelukkig gaat WCR zondag- 2, spelend in de res 1e klasse, wel gewoon door met competitie voetbal op zondag.

Met in hun  gelederen veel oud 1e elftal spelers van WCRzondag-1.                                    
De thuiswedstrijden van het 2e elftal zullen zoals gewoonlijk om 11.30 aanvangen.

Daarna zal de kantine gewoon geopend zijn.

Het bestuur van WCR is er van overtuigd dat vele supporters, leden en belangstellenden in de ‘nieuwe situatie’  weg op zaterdag naar WCR zullen weten te vinden.

De rest van het seizoen 2018-2019

Voor nu is het zaak dat de brigade van Henri van Zeist de competitie in de 3e klasse hoog op een goede manier gaat afmaken.

De huidige zondagselectie is daar op dit moment druk mee bezig en zal dit met volle overtuiging blijven doen. Ze staan op een nacompetitie plaats voor promotie.                                                                                                                                        

Redenen om met WCRzondag-1 te stoppen

Waarom gaat WCRzondag-1 stoppen? Daar zijn verschillende redenen voor aan te geven

Eén daarvan is dat de KNVB en de media niet of in onvoldoende mate hebben bijgedragen om een positiever imago voor het zondagvoetbal te bewerkstelligen. Andere meer zichtbare redenen voor de afgenomen belangstelling voor de zondagcompetitie in het district West-II zijn dat:

1. steeds minder voetballers op zondag willen voetballen.

2. er steeds minder regioclubs aan de zondagcompetitie in het district West-II deelnemen waardoorbij uitwedstrijden  lange reisafstanden moeten worden afgelegd. En daardoor minder toeschouwers de wedstrijden (kunnen) bijwonen.

3.de  berichtgeving van de KNVB dat men stopt na dit seizoen met het aanbieden van de 4e klasse en volgend seizoen van de 3e klasse in West 2.

Later trekt men deze beslissing weer in, echter is de discussie helaas dan al aardig opgang gekomen door dit te melden!

4. Door de lange reisafstanden moeten de spelers meer kosten maken om met hun auto bij de desbetreffende uitwedstrijd te komen. Als we dan naar West 1 of Zuid 2 moeten uitwijke zullen die kosten alleen maar verder oplopen,

5. WCR wil graag een herkenbaar elftal op de been brengen en dat is helaas niet gelukt.

6. Waar WCR  hoopte op weekendvoetbal is dat er niet gekomen.                                               

Een nieuwe start

Gegeven deze situatie is WCR is genoodzaakt  volgend seizoen een nieuwe start te maken. Eén van de doelstellingen daarbij is dat we onze zaterdagafdeling aanzienlijk gaan versterken.

De zaterdagafdeling, waar we dit seizoen bijzonder tevreden over zijn zal een bredere  selectie krijgen.

Van WCRzondag 1 gaan vier spelers over naar de zaterdagafdeling en we zijn al akkoord met enkele andere spelers, Concrete namen volgen nog op het moment dat we daar meer ruchtbaarheid aan kunnen geven.   

Van deWCRzaterdag -1 groep heeft op 1 speler na iedereen aangegeven te blijven.

Uit de groep zal een 1e en een 2e elftal worden geselecteerd De trainersstaf voor komend seizoen is op dit moment al rond.Op een later tijdstip zal hier meer over worden gemeld via de media                                                                                                                               

 Tot slot

Het mag duidelijk zijn dat het bestuur van WCR met pijn in het hart afscheid neemt van WCRzondag-1 aan het eind van dit seizoen. De overtuiging van het bestuur is dat door de genomen beslissingen WCR  hier uiteindelijk sterker uit zal komen komen als club.

De doelstelling voor de nieuwe zaterdagselectie is op de kortst mogelijke termijn naar de 3e klasse promoveren met veel streekderby’s in het verschiet.

We zijn er van overtuigd dat de oude én nieuwe groep samen dit gaan bewerkstelligen onder belangstelling van onze trouwe supporters. 

Met nogmaals onze  hartelijke dank aan alle mensen die altijd klaar stonden op zondagmiddag.

Bestuur en TC  van RKSV WCR

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.