February 28, 2020

Overschrijvingen

De  overschrijvingsavonden voor het seizoen 2019-2020 zijn op vrijdag 7 juni, dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni.

Van 19.30 tot 21.30 uur zullen wij op de vereniging aanwezig zijn voor behandeling van overschrijvingen.

Sinds 2017 is door de KNVB besloten over te gaan tot het overschrijven naar een nieuwe vereniging op een digitale wijze. Deze dienen uiterlijk 15 juni in het KNVB-systeem geplaatst te zijn.

Ten einde voor nieuwe en vertrekkende leden de overschrijving zo soepel mogelijk te laten verlopen, en een controle hierop in onze ledenadministratie te houden, geven wij u onderstaand onze werkwijze weer:

Nieuwe leden die worden overgeschreven van een andere vereniging:

U komt zelf naar één van onze avonden;

– ingevuld inschrijfformulier WCR inleveren (wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt overschrijven)

– kopie identiteitsbewijs

Vertrekkende leden die willen overschrijven naar een nieuwe vereniging:

Voordat u zich aan gaat melden bij uw nieuwe vereniging komt u naar één van onze avonden.

U vult het uitschrijfformulier WCR in (wordt u beschikbaar gesteld op de vereniging als u komt uitschrijven).

Indien u aan uw contributieverplichtingen heeft voldaan, geen boetes uit heeft staan en alle aan u beschikbaar gestelde verenigingseigendommen heeft ingeleverd krijgt u het ingevulde uitschrijfformulier voor akkoord getekend door WCR mee en wordt u uitgeschreven bij WCR.

Mocht u niet naar een andere vereniging willen overschrijven maar toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dient u dit uiterlijk 13 juni te doen.

(Zie ook onze button onder lidmaatschap)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.