Lidmaatschap

Overschrijving

Als je al lid bent van een voetbalvereniging of in de afgelopen 3 seizoenen bij een andere club hebt gevoetbald moet overschrijving worden aangevraagd bij de KNVB. Hiervoor dient een overschrijvingsformulier te worden ingevuld. Spelers dienen overschrijving persoonlijk aan te vragen door middel van het indienen van het door het bestuur amateurvoetbal van de

KNVB voorgeschreven model van het overschrijvingsformulier.

Dit formulier kan worden opgevraagd bij de ledenadministratie van de club.

De speler dient het overschrijvingsformulier (afhalen bij uw vereniging of downloaden van knvb website)
Downloaden vanaf de WCR website kan nu ook.

Klik HIER voor het formulier in Word-formaat

• volledig in te vullen

• zelf te ondertekenen

• door de twee betrokken clubs te laten ondertekenen

• en in te dienen, tegelijk met zijn/ haar spelerspas bij de desbetreffende ledenadministratie van de nieuwe club.

Een aanvraag wordt slechts worden gehonoreerd, indien de aanvrager kan aantonen dat hij/zij volledig heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover de te verlaten club. (en evt in bezit is van eigendommen van de club en deze heeft ingeleverd)

Een aanvraag voor overschrijving moet ingediend zijn voor 15 juni.

Uiterlijk 15 juni 2017 dienen deze overschrijvingen bij de KNVB in de brievenbus te liggen. Na die datum wordt een overschrijving als ” dispensatieverzoek” beschouwd. Maar WCR verzoekt dringend overschrijvingen ruim voor 15 juni te regelen..

Beëindigen lidmaatschap s.v. WCR te Rhoon.

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd via een uitschrijfformulier.

klik HIER om het uitschrijfformulier te downloaden [WORD formaat]
Klik HIER voor het PDF formaat

Om het lidmaatschap bij de v.v. WCR te beëindigen dient het uitschrijfformulier uiterlijk op 31mei 2017 (einde boekjaar 2016-2017) volledig ingevuld te worden ingeleverd bij WCR Ledenadminsitratie.

Als overschrijving en/of de beëindiging van het lidmaatschap niet of niet tijdig schriftelijk is aangevraagd resp. is gemeld wordt het lidmaatschap bij de v.v. WCR stilzwijgend per 1 juni 2017 met een jaar verlengd en is over het nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd.

 

Share
© 2018 RKSV WCR. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.