July 3, 2022

Sporthal

Hoe kan u een sporthal huren?
Algemene informatie

S.v. W.C.R. beschikt over een binnen- en buitensportaccommodatie. Alleen de binnensportaccommodaties, de sporthal wordt te huur aangeboden. De accommodatie wordt incidenteel (per uur) of structureel verhuurd. Structureel wil zeggen gedurende de periode van een jaar op vaste tijden.

Voor het honoreren van aanvragen gelden de volgende uitgangspunten:

Een structurele aanvraag gaat voor een incidentele aanvraag;
De huurder heeft geen aanspraak op “verkregen rechten” in voorgaande jaren;
Verenigingen en jeugdleden van verenigingen hebben voorkeursrechten op particuliere gebruikers:
Ieder jaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend bij het bestuur van s.v. W.C.R.

Gang van zaken

Wie kan het aanvragen?
Iedereen.

Wanneer?
De verhuur op contracten loopt van augustus tot augustus. Tussentijds kan ook een sporthal wordt gehuurd, incidenteel of voor een langere periode.

Stappen en doorlooptijd

Bij incidentele aanvragen:
1. het bestuur van s.v. W.C.R. bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor de eenmalige huur van een sporthal.
2. De aanvraag wordt direct afgehandeld en een reservering inclusief datalijst wordt toegezonden aan de huurder.

Bij structurele aanvragen:
1. Indien de aanvrager met enig regelmaat in een periode van één jaar de sporthal wil huren dan dient voor 1 mei een verzoek tot huur schriftelijk te worden ingediend.
2. Na 2 mei worden alle verzoeken in een huurrooster verzameld. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren. Dit rooster geeft aan welke sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal wanneer en door wie wordt gehuurd. Voor 1 augustus ontvangen de aanvragers schriftelijk bericht over de uitkomst. Op dit ogenblik zijn er nog uren beschikbaar. Zie rooster. (link naar rooster)

Algemeen:
wanneer het rooster reeds vol is en/of de verhuurdatum niet gehonoreerd kan worden krijgt de aanvrager hiervan een bericht met het advies eventueel op andere tijden of in een andere sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal te huren.

Resultaat:
1. Er wordt een overeenkomst gesloten
2. Er wordt geen overeenkomst gesloten

Kosten:
Uurtarief sporthal wedstrijden
1/1 Hal € 30,-

Uurtarief sporthal trainingen
1/1 Hal € 22,50

Uurtarief sporthal commercieel en incidenteel
1/1 Hal € 37,50

sporthal3

Share

3 thoughts on “Sporthal

 1. Is de zaal te huur op:
  maandag van 8.30 -11.30 en van 13.00 – 14.30
  Dinsdag van 13.15 – 15.30
  Donderdag van 8.30-12.15 en 13.00-14.30 uur

  In de periode van 8 januari t/m 31 januari 2020.
  Hoe is de toegang dan geregeld en zijn er ook kleedaccommodaties beschikbaar? Het is voor gymnastiekonderwijs van basisscholen uit Rhoon

 2. Goedemorgen,

  Is het mogelijk de ruimte eerst te bezichtigen? Hoeveel personen kunnen erin rekening houden met 1,5 meter i.v.m. yogalessen 1x in de week?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.