March 26, 2023

Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS VERZEKERD

Alle vrijwilligers in Gemeente Albrandswaard zijn verzekerd! De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden aan haar vrijwilligers. Gebleken is dat lang niet alle vrijwilligers goed zijn verzekerd. De gemeente Albrandswaard heeft daarom verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk  zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren. Voor wie? Voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.( in afwijking hiervan staat beschreven dat een vrijwilliger een onbelaste vergoeding mag ontvangen tot een door de belastingdienst bepaald maximum)

Alle vrijwilligers zijn verzekerd: – ongeacht hun leeftijd; – ook bij eenmalige activiteiten; – geen minimum aantal uren; – ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten. Vrijwilligers die van deze verzekering GEEN gebruik kunnen maken: – Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. – Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers. Verzekeringspakket – Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers(gebonden aan maxima) – Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers – Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen – Bestuurdersaansprakelijksheidsverzekering voor Vrijwilligers – Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen – Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers. Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een administratie of registratie van de vrijwilligers is niet nodig. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, zoals bijvoorbeeld RKSV WCR , is verzekerd.
Schade… en dan? De vrijwilliger of rechtspersoon met schade kan zich melden bij het Bestuur van RKSV WCR voor een aangifte-formulier .

De claim kan naar de gemeente worden doorgestuurd. De gemeente draagt zorg voor doorzending naar de verzekeraar. De gemeente is gerechtigd om de gegevens na te gaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze blijft het controleerbaar of iemand terecht een claim indient. Uiteindelijk zal de schade rechtstreeks door verzekeraar met de benadeelde afgewikkeld worden.

Ingeval van vragen kan de vrijwilliger rechtstreeks contact opnemen met Verzekeraar. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.