March 26, 2023

Club van 50 +

Op 7 okt 2015 jl. is de club van 50+ opgericht.

Het Bestuur van deze club bestaat uit:

Voorzitter: Rien van Zanten

Secretaris: Vacant 

Penningmeester : Machiel van der Heijden Email: vanderheijdenmachiel@gmail.com

Algemeen Lid: Hans Heezen, Hans Smit

CLUV-VAN-50+BANNER-2

Regelement: Kort samengevat:

Naam :  Club van 50+ van RKSV WCR , Omloopseweg 6e te Rhoon.

Naamgeving: De naam “Club van 50+” is gevormd uit het minimumbedrag in Euro dat de leden voor het lidmaatschap betalen.

De plus geeft aan dat een hoger bedrag ook mogelijk is.

De “Club van 50+” heeft een zelfstandig bestuur met een eigen doelstelling, welke niet verweven is met het Bestuur van Sportvereniging RKSV WCR , doch dient alleen het belang van RKSV WCR te Rhoon.

Doelstelling 

Het bevorderen en stimuleren van activiteiten voor iedereen binnen de Sportvereniging RKSV WCR  en

het bieden van financiële (club)ondersteuning waar dat kan of nodig is.

Handelswijze 

Om voor een bijdrage  in aanmerking te komen, dient er een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het bestuur Club van 50+ .

Het bestuur neemt een meerderheidsbesluit over de gevraagde sponsoring. Het bestuur van de Club van 50+ kan, buiten schriftelijke verzoeken, ook zelfstandig besluiten tot het verstrekken van gelden of middelen.

Vergaderingen.

Het bestuur streeft er naar 2x per jaar  een vergadering in WCR Kantine  te organiseren voor de leden, waarvan  er 1 vergadering tot Jaarvergadering wordt benoemd.

Leden krijgen de gelegenheid om het lidmaatschap voor 1 december schriftelijk en/of per email te beëindigen.

Zij dienen dit dan kenbaar te maken aan de secretaris. Na 1 december gaat het bestuur er van uit dat het lidmaatschap is verlengd en wordt de bijdrage van 50 euro geïnd (via rekening of cash).

De Club van 50+ zal, in samenwerking met het bestuur van WCR, een aparte rekening openen, welke alleen ter beschikking en ter verantwoording  zal staan aan het bestuur van de Club v50+.

KVK NUMMER : 64396061

RABO BANK REK. NR: IBAN: NL32RABO0306934930

Ook kan men zich aanmelden middels het invullen van formulier  op WCR Website.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.