March 26, 2023

Stichting vrienden van WCR

Het nieuwe seizoen gaat weer van start, het bestuur van de Stichting Vrienden van WCR gaat aan haar 7de zittingsperiode beginnen.

Wat betreft de plannen van de gemeente Albrandswaard (lees de Provincie Zuid Holland) betreft is voor zover bij ons bekend geen nieuws te melden over verplaatsing naar en/of fusie met de buurvereniging Voetbalvereniging Rhoon. In de aanloop naar de verkiezingen in Albrandswaard was er veel aandacht, dat schijnt normaal te zijn. Wij gaan ervan uit dat het dagelijks bestuur van WCR haar leden tijdig zal informeren zodra er weer iets concreets te melden is.

Wij zijn blij en trots dat bijna alle Vrienden die het afgelopen seizoen een reclamebord hadden langs ons hoofdveld ook voor het komende seizoen ons weer ondersteunen.  Een aantal bedrijven zijn afgehaakt, wij willen hen in ieder geval heel veel dankzeggen voor de ondersteuning de afgelopen jaren.  Er zijn ook aan aantal nieuwe bedrijven die zich hebben aangesloten bij de Stichting Vrienden van WCR, hier zijn wij uiteraard ook erg blij mee. Het gehele hoofdveld is aan de binnenzijde volledig voorzien van reclameborden., aan de kantinezijde en bij de entree zijn eveneens borden gemonteerd. Een mooie uitstraling waar wij als vereniging trots op moeten zijn. De ballenvanger aan de zijde van de Essendijk is ook weer voorzien van enkele reclameborden.

Wij als bestuur hebben de zorg dat er sponsoren bereid zijn de vereniging te ondersteunen door het sponsoren van een reclamebord. De werkploeg van WCR zorgt ervoor dat de reclameborden gemonteerd worden. Ook worden de reclameborden jaarlijks gereinigd zodat de uitstraling fantastisch blijft. Heel veel dank voor het vele werk wat de werkploeg in overleg met het bestuur van de Stichting allemaal doet. Zonder vrijwilligers heeft geen enkele amateurvereniging bestaansrecht.

Stichting Vrienden van WCR is opgericht ten gunste van de Sportvereniging WCR, in overleg met het bestuur van de Sportvereniging worden de uitgaven gedaan. Sponsorzaken worden centraal geregeld via de Stichting, wij willen transparant zijn en geven de leden van de Sportvereniging WCR tijdens de ALV de gevraagde informatie over de inkomsten en de uitgaven binnen de Stichting.

Heeft u interesse om een reclamebord te laten maken, ons te ondersteunen en wenst u meer informatie? Wij maken graag een afspraak, wij zijn bereikbaar via het mailadres sponsorzaken@svwcr.nl

Wij wensen alle WCR mensen, spelende leden, vrijwilligers en supporters, een sportief seizoen toe en vragen wij wederom aandacht voor de 3 stuks speciale reclameborden die langs het hoofdveld gemonteerd zijn.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van WCR,
Gerrit Geeve

Ingeschreven in register van de  Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 53556402

WCR-Nieuw-Logoklein

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.