October 26, 2021

Peutergym

peutergym2

peutergym3

Wat is de oorsprong van de peutergym?

De peutergym was in 1994 een initiatief van ouders die verbonden waren aan sv WCR. In eerste instantie hebben ouders wat eigen speelmateriaal meegenomen zoals een glijbaan en werd er gebruik gemaakt van materiaal van de judo, bijvoorbeeld de grote speelballen. Sindsdien wordt het initiatief van de peutergym van ouder op ouder doorgegeven. Dit gebeurd op vrijwillige basis. Voor sv WCR is het een inlooppunt voor kinderen die op deze wijze WCR leren kennen. Sommige peuters en kleuters gaan daarna judoën of voetballen bij sv WCR.

Waar is de peutergym WCR?

De peutergym vindt plaats in de sportzaal van sv WCR. Dit is een grote zaal met een zachte ondergrond, namelijk een judo mat. Een fijne plek om met peuters te sporten, bewegen en spelen.

SV WCR
Omloopseweg 6E
3161ER   Rhoon

Hoe ziet een ochtend bij de peutergym eruit?

De peutergym vindt plaats op woensdagochtend van 9uur tot 11uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen peutergym. De ochtend heeft een vaste structuur, waarbinnen gevarieerd wordt. Om 9 uur zetten we met elkaar het speelmateriaal in de zaal. Dan kan er door de kinderen vrij gespeeld worden, onder begeleiding van eigen ouders. Halverwege wordt even gepauzeerd en wordt er door iedereen iets gedronken en/of gegeten. Dit neemt u vanuit huis mee. Ouders/ verzorgers kunnen een kopje koffie of thee kopen dat ten goede komt aan sv WCR. De kosten zijn 1 euro voor een kopje koffie of thee.

Rond half 11 wordt het opruimliedje gezongen. Dan ruimen we met z’n allen,  de ouders als de kinderen, al het spelmateriaal op. Tot slot wordt er afgesloten met een paar liedjes en spelletjes.

Wat is de grootte van de groep?

Het maximale aantal kinderen op een ochtend is 18. in verband met de veiligheid is het niet mogelijk omeer kinderen te laten deelnemen aan de peutergym. Houd hier rekening mee, als je komt spelen met je kind. Het kan dus voorkomen dat het ‘’vol’’is.

Wat zijn de kosten?

Een losse ochtend spelen kost 3 euro. Ook is het mogelijk om een strippenkaart te kopen. Op een strippenkaart zitten 5 strippen voor 15euro. Je betaalt per keer. Als je niet komt spelen, hoef je ook niet te betalen. Het is wel fijn als u dit contant bij u heeft.

Het geld wordt door vrijwilligers beheerd. Er gaat een bedrag naar WCR voor de zaalhuur en het overige deel wordt besteed aan de aanschaf en/of vervanging van spelmateriaal en extra uitgaven tijdens sint/kerst/Pasen voor de kinderen.

Wat moet je doen als ik mij wil aanmelden?

Het hele jaar kan je je kind aanmelden voor de peutergym. Eerst kun je een ochtend meespelen om te kijken of jij en je kind het leuk vinden. Wil je vaker komen spelen met je kind, dan vul je een formulier in.

De peutergym is een initiatief van vrijwilligers zonder commercieel doel. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij uzelf. Ieder speelt bij de peutergym op basis van het eigen risico. Dit is de reden waarom een formulier ingevuld en ondertekend dient te worden. Omdat het aantal kinderen dat per ochtend kan spelen beperkt is, maken we weinig reclame voor de peutergym. Als de kinderen naar de basisschool gaan, nemen ze afscheid  van de peutergym.

Wat zijn de spelafspraken?

 1. het spelen bij de peutergym gebeurd op eigen risico.
 2. iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn eigen kind(eren).
 3. ieder wordt verwacht zijn eigen kind(eren) te begeleiden en stimuleren.
 4. mochten er ruzietjes ontstaan tussen de kinderen, wordt er van de ouders verwacht dit te begeleiden totdat de kinderen weer lekker verder kunnen spelen.
 5. we vragen alle kinderen en ouders te helpen bij het neerzetten en opruimen van het spelmateriaal.
 6. geen buitenschoenen in de zaal. Wel zijn gymschoenen of pantoffels toegestaan.
 7. eten en drinken mag alleen aan de kant van de zaal, op het kleed en de bank. De zaal wordt ook door anderen gebruikt en we willen de zaal graag netjes en schoon achter laten.
 8. de maximale groepsgrootte is 18 kinderen i.v.m. de veiligheid.

Voor wie is de peutergym bedoeld?

De peutergym is bestemd voor peuters van 1,5 t/m 4 jaar, samen met hun ouder, grootouder of verzorger. De kinderen mogen meedoen vanaf het moment dat ze kunnen lopen.

Wat is het doel van de peutergym?

Kinderen zijn ontdekkers, ze ontdekken de wereld om hen heen op allerlei manieren en door allerlei ervaringen. Als een kind eenmaal kan lopen wil het de wereld ook verkennen. Kruipen, lopen, klimmen, klauteren, rollen, balanceren en springen zijn dingen die jonge kinderen graag doen. Wanneer je het kind een spannende, uitdagende leer- en speelomgeving biedt zal het zich sneller en beter ontwikkelen. Niet alleen de motorische vaardigheden (bewegen) worden geoefend. Het kind leert al doende zijn grenzen kennen en ze te verleggen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd. Daarnaast leggen ze contact met leeftijdgenootjes. Tijdens de peutergym leert het kind  veel op sociaal gebied: omgaan met andere kinderen en leren delen. Wat mag wel en wat mag niet. Ze leren samen spelen, elkaar helpen, aanmoedigen, maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken.

Tijdens de peutergum is er voor de eigen ouders/ verzorgers een belangrijke taak weggelegd. U stimuleert en begeleidt je eigen kind tijdens het spelen. Uiteraard is het vooral ook heel gezellig om twee uur met je (klein)kind bezig te zijn.

peutergym4

peutergym5

Route

Komend vanaf Rotterdam, Groene Kruisweg volgen,

bij Tankstation Shell linksaf.
Bij de rotonde rechtdoor tot aan de dijk ,

daar linksaf en de volgende rechtsaf.
Volg de smalle weg tot u rechts van u de parkeerplaats op kunt.

Share

3 thoughts on “Peutergym

 1. Goedemorgen,

  Ik zou graag met mijn dochter Ivy van 2,5 een proefles willen bijwonen. Is dit mogelijk?

  Hoor het graag.
  Groeten,
  Carla da Silva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.