December 6, 2022

WCR herdenkt Daisy en Bryce

Gisteravond hebben ruim 100 mensen Daisy en Bryce alsook de anderen 296 slachtoffers van de vlucht MH17 herdacht.
Veel leden van de club zelf. Ook steun vanuit de gemeente, steun van alle drie de andere voetbalverenigingen uit Albrandswaard.
Steun van 2 wethouders en een oud-wethouder. Steun van De SportStichting Albrandswaard. Kortom heel veel medeleven uit de samenleving.
Aandacht ook vanuit de pers. Radio en TV Rijnmond, RTV Albrandswaard, De Schakel en mogelijk nog meer media.
Met respect deden ze hun verslagen. Voor de zijde van de bestuurskamer werden bloemen neergelegd en later de kaarsjes aangestoken. De herdenking werd gehouden rond de middenstip van het eerste veld. Na een korte toespraak van de voorzitter, Alex van Bemmel, werd een kring rond de middenstip gevormd. Hand in hand stonden de mensen 2 minuten stil. Indrukwekkend. Samen verbonden, samen sterk, samen delen en samen verwerken. Samen moeten we deze klap te boven zien te komen. Dat zal niet meevallen. De start van het nieuwe seizoen hadden wij graag anders gezien. Het mocht niet zo zijn. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Voor altijd in onze gedachten Daisy en Bryce, moge zij rusten in vrede, nu voor altijd samen.

Het bestuur SV WCR

herdenking-2

Share

Oproep aan de leden van WCR!

Oproep van het bestuur

Beste leden,

Afgelopen maandag 7 juli heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn er 2 punten onder de aandacht gebracht die wij vooral met de leden die niet bij de vergadering aanwezig waren willen delen.

Deze 2 punten zijn cruciaal voor het bestaan van een vereniging. In de eerste plaats draait een vereniging op vrijwilligers en ten tweede is een groot deel van de inkomsten van een vereniging afkomstig uit de contributiebijdrage van de leden.

Vele handen maken licht werk!

Het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet voor WCR is de afgelopen jaren enorm gedaald. Uiteraard heeft iedereen een drukke agenda, maar op dit moment komen de werkzaamheden op wel heel weinig schouders te rusten. Wij roepen iedereen op om eens na te denken wat je terug zou kunnen doen voor WCR. Als je wel iets wil doen, maar je weet niet wat, geef dit dan aan bij iemand van het bestuur of de bar-coördinatie.

samenwerken-2

Boter bij de vis!

Wij hebben er geen geheim van gemaakt dat de contributie-inning dit jaar niet soepel is verlopen. Wij hebben hiervoor dan ook voldoende hand in eigen boezem gestoken. Wat wij echter niet begrijpen is dat er nog steeds een aantal leden is, dat actief lid is en over afgelopen seizoen nog steeds de contributie niet voldaan heeft. Wij hebben besloten dat de leden die de contributie over afgelopen seizoen nog niet hebben voldaan, komend seizoen niet kunnen starten. Uiteraard is het vervelend dat deze beslissing moet worden genomen, dit zou niet nodig moeten zijn.

Komend seizoen kunnen wij niet meer achter de contributie aan blijven hollen. Wij zullen voor komend seizoen dan ook op tijd (voor de aanvang) de facturen versturen. De coulance in de betaling die dit seizoen is gehanteerd kan daarbij helaas niet meer geboden worden.

Uiteraard willen wij positief afsluiten, door iedereen een goede vakantie te wensen en met enthousiasme het volgende seizoen in te gaan.

Share

WCR onderscheid enkele leden

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 7 juli heeft de vergadering unaniem Ronald Fischer benoemd tot ere-voorzitter van WCR. Ronald van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Verder droeg het bestuur de leden Annie Streefkerk, Henk Streefkerk, Hans Heezen, Hans Smit, Hans Geeve, Hans Heezen, Frans Bresser, Peter Streefkerk, Jos Wijntjes, Bas de Jong, Rob Bos, René Wesdorp, Neem Wesdorp, Jan Backbier, Jan Huizer voor tot benoeming van deze gewaardeerde leden tot lid van verdiensten. Deze leden hebben in het verleden, maar sommigen tot aan de dag veel werk verricht voor onze club. Mensen bedankt en van harte gefeliciteerd.

Het bestuur

klik HIER voor alle foto’s

wcrleden-1

wcrleden

Share

Hans vd Mooren lid Tc van Wcr-zo

De 53 jarige oud –trainer van Piershil,Deh,Doto,Cvv Hans vd Mooren is toegevoegd als lid van de techn commisie van Wcr-zo. Olv Rien van Zanten
Wcr-zo is nu helemaal op orde wat betreft de organisatie wbt de zondag afdeling.

wcrnieuws
Eerder waren al Jan de Groote ass trainer (ex Meeuwenplaat) die al volop meedraait en Marcel van Essen (ass Scheidsrechter) toegetreden tot de trainersstaf van Hoofdtrainer Henri van Zeist (4 e jaar) en keep/ass trainerRuud Heyser.Voorts is Martin vd Grindt elftalleider gebleven.
Wcr is verheugd met de komst van de nieuwe mensen en wensen hun een prettig en succesvol seizoen toe.
Ook toegetreden tot het zondagvoetbal het elftal van Cvv-M veteranen 1 olv Aad v Bodegom ook hun wensen we een heel gezellig seizoen aan de Omloopseweg.

Share