June 5, 2023

Steeds Hooger – WCR

Eindstand: 2-3
Foto’s van Mirjam Hulsman: HIER

WCR in slotfase langs Steeds Hooger

WCR begon voortvarend aan de wedstrijd in Rotterdam Noord. Al in de 5e minuut stond de ploeg uit Rhoon op voorsprong. Een scherpe voorzet van Kevin werd door de verdediger van Steeds Hooger tot doelpunt gepromoveerd.

WCR kon niet lang van de voorsprong genieten. Het was Steeds Hooger dat continu feller bleek dan WCR. Een aantal hoge ballen werden moeilijk verwerkt. Enkele minuten later stond de gelijkmaker alweer op het scorebord. In het verdere verloop van de eerste helft bleek Steeds Hooger gevaarlijker. Buiten het afgekeurde doelpunt vanwege hands wist Steeds Hooger echter niet te scoren.

In de rust werden er een aantal kleine positiewijzigingen doorgevoerd. WCR kreeg meer grip en was minimaal gelijkwaardig aan Steeds Hooger, dat nog altijd er bovenop klapte. Halverwege de tweede helft viel er aan beide kanten kort achter elkaar een doelpunt. Eerst wist Melvin een vrije trap in de kruising te krullen. Later was het Steeds Hooger met een gevaarlijke hoge bal, 2-2.

Keeper Robert redde een aantal maal knap. Daarnaast wist WCR een aantal grote kansen niet te verzilveren. Uiteindelijk kreeg WCR in de laatste minuut een strafschop nadat de keeper aanvoerder Bas neerhaalde. Melvin schoot hard raak, eindstand 2-3.

Foto: Mirjam Hulsman
Share

WCR – Rotterdam United

EINDSTAND: 1-2
Foto’s van Aad Kraaijenbrink: HIER

Teleurstellende nederlaag WCR

WCR trapte af met een sterk gewijzigd elftal. Door verschillende redenen waren er slechts dertien spelers beschikbaar. De heenwedstrijd in Rotterdam werd eerder knap door WCR gewonnen.

Al vroeg in de wedstrijd keek WCR tegen een achterstand aan. Een fout in de opbouw van WCR werd in de 5e minuut direct afgestraft door Rotterdam United. WCR ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Gedurende de eerste helft werd er genoeg gecreëerd, maar de eindpass ontbrak. Op basis van het veldspel verdiende WCR ook zeker de gelijkmaker.

Na de rust schommelde het spel heen en weer. Zowel Rotterdam United als WCR kregen wat kansen. Uiteindelijke duurde het tot de 68e minuut voordat de gelijkmaker viel. Een verdediger van Rotterdam United maakte hands in het strafschopgebied. Een koud kunstje voor Melvin die de 1-1 binnenschoot.

WCR leek even het momentum te hebben en ging op zoek te gaan naar de tweede treffer. Helaas viel deze aan de andere kant. Een vrije trap werd door een middenvelder van Rotterdam United stijf in de kruising geschoten. Eindstand 1-2. Een teleurstellend resultaat waar minimaal een gelijkspel op zijn plaats had geweest.

WCR neemt na deze nederlaag verder afstand van een eventuele nacompetitieplaats.

Share

KOM NAAR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 23 MEI 2023!

De komende alv willen wij graag de in de onderstaande agenda vermelde onderwerpen met u bespreken. En een aantal daarvan bij u in stemming brengen. De alv vindt op 23 mei 2023 om 20.00 plaats in de kantine van WCR.

De agenda van deze avond is als volgt:
(1)    Opening door de voorzitter
(2)    Ingekomen stukken 
(3)    Notulen vorige algemene ledenvergadering (17 mei 2022)
(4)    Stand van zaken voorgenomen statutenwijziging WCR
(5)    Bestuurscontinuïteit WCR  
(6)    Toekomst ‘De Omloop’   
(7)    Jaarrekeningen 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022
(8)    Verslag van de kascommissie
(9)    Decharge Bestuur
(10)   Vrijwilligersverplichting        
(11)  Presentatie begroting WCR 2022-2023 en 2023-2024  
(12)   Rondvraag[2]   
(13)   Sluiting  .         
Indien u aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen wilt toevoegen of voor de rondvraag nog  schriftelijke vragen wilt stellen, wordt u verzocht dit vóór 9 mei 2023 door te geven aan onze secretaris (Peter Kwekel; e-mailadres: peterjkwekel@gmail.com).                            Wij rekenen op uw komst bij deze  alv                                                               


Share

RVV Overschie – WCR

Eindstand: 0-0
Foto’s van Mirjam Hulsman: HIER

Wederom een wedstrijd voor WCR zonder doelpunten

Onder stormachtige omstandigheden werd er afgetrapt naast de landingsbaan van Rotterdam Airport. Tegenstander voor WCR was RVV Overschie dat alleen met een wonder nog directe degradatie kan ontlopen.

De wedstrijd begint rommelig waar er van beide kanten veel balverlies is. WCR is de bovenliggende partij. In de 10e minuut werd Robin R weggestuurd aan de linkerkant. Hij wist met zijn snelheid voor zijn verdediger te komen en gaf de bal hard voor. Jeremy schoot de bal beheerst binnen, 0-1. Achteraf ging de vlag van de grensrechter omhoog. Weer een afgekeurd doelpunt voor WCR.

WCR ging nadrukkelijk op zoek naar de treffer. Er werd een aantal malen voorlangs geschoten. Ook kwam WCR meerdere malen een-op-een met de keeper te staan.

Na de rust begon het grote ontregelen. RVV Overschie maakte er een vechtwedstrijd van en streed om iedere meter. De ploeg uit Rhoon ging hier te veel in mee en vond dat de scheidsrechter te veel toeliet. Hierdoor vergat WCR zich met voetbal te onderscheiden. Er waren zeker nog kansen, maar net zoals tegen Maasdijk stond het vizier niet op scherp. Eindstand 0-0. Volgende week een topper in Rhoon. Thuis tegen Rotterdam United.

Foto: Mirjam Hulsman


Share

Overleg inz. Omloopseweg gestaakt

Geüploade afbeelding

De stuurgroep WCR-v.v. Rhoon heeft het overleg met de Gemeente voorlopig gestaakt. Afgelopen zaterdag hebben de voorzitters van beide verenigingen een gezamenlijke brief ondertekend waarin dit kenbaar wordt gemaakt. De inhoud van de brief is als volgt:

Rhoon, 15 april 2022

Geacht College,

De stuurgroep van WCR-v.v. Rhoon van Sportcomplex de Omloop heeft onze besturen geïnformeerd dat de gesprekken over de verhuizing en verplaatsing van beide verenigingen tot nader order zijn gestaakt. De reden hiervoor is dat de stuurgroep heeft ervaren dat de Gemeente in steeds wisselende samenstellingen er een dusdanige verandering van beleid op na houdt, waardoor er bij onze stuurgroep geen vertrouwen meer is,  in een goede afloop.

De twijfel ontstond in eerste instantie al bij onze geste dat wij bereid waren 2 trainingsvelden op te offeren zodat er al gebouwd zou kunnen worden en er opbrengsten konden worden gegenereerd voor de uitgave aan ons sportcomplex. Onze aanname was,  dat dan al aan de overzijde van de Omloopseweg de twee opgeofferde trainingsvelden zouden worden opgeleverd. Niets van dit alles. Uw College was en bleef (tot 2x toe) halsstarrig van mening dat we dan maar gebruik moesten maken van trainingsvelden bij SV Poortugaal. Wij voelen ons door dit aanbod geschoffeerd. In onze ogen is dit een aanbod van een vertegenwoordiging die niets met het verenigingsleven op heeft, het verenigingsleven volstrekt niet kent en voor wie het woord  ‘sociale cohesie’  blijkbaar wezensvreemd is.

Navraag bij de voorzitter van SV Poortugaal leverde bovendien ons de informatie op dat het bestuur van SV Poortugaal absoluut niet is gekend in de suggestie van de gemeente. Daarnaast blijkt dat de capaciteit van hun trainingsvelden al overbezet is. Kortom een suggestie die tot niets zou leiden

Daarnaast heeft uw College in afstemming met de Gemeenteraad aan beide verenigingen een voorstel gedaan van ‘nieuw voor oud’. Tijdens de laatste bespreking werd er een nieuw voor ons uiterst nadelig voorstel gedaan. En wel dat 2/3 deel van de kosten door de verenigingen en/of d.m.v. een externe financiering zouden moeten worden opgebracht. En dat de gemeente MOGELIJK het resterende 1/3 deel van de kosten zou willen bijdragen. Bij het horen van dit nieuwe voorstel was voor onze stuurgroep de maat vol

Dit laatste voorstel is niet alleen ongehoord, maar ook onrealistisch. We hebben hier immers te maken met een ‘gedwongen’ verplaatsing. Dan mogen de verenigingen toch redelijkerwijs verwachten dat alle schade en kosten door de Gemeente worden vergoed?  Het is ons niet om een grote zak met geld te doen, maar wij mogen toch minimaal verwachten dat de Gemeente, die onze complexen wil gebruiken,  er zorg voor draagt dat de huidige accommodaties met al hun functionaliteiten zullen worden teruggebouwd.

Zolang de Gemeente hieraan niet wil voldoen is het voor beide verenigingen niet zinvol om verder in gesprek te blijven over een eventuele verhuizing en verplaatsing naar de andere zijde van de Omloopseweg.  Ons rest dan niets anders dan onze verenigingen met al hun leden te blijven faciliteren op de huidige accommodatie;

Mocht de Gemeente in opdracht van de kaders van de Raad voornemens zijn om:

  • aan onze geste en de daaraan verbonden voorwaarden alsnog tegemoet te komen en
  • het oorspronkelijke voorstel van ‘nieuw voor oud’ gestand te doen,

dan zijn wij bereid onze stuurgroep te vragen met u de gesprekken te vervolgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van r.k.s.v. WCR                                                    Namens het bestuur v.v. Rhoon

Mw. A. Kamerman                                                                                        Dhr. M. van Wassenaar

Share