January 26, 2021

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(4)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij twee Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan de senioren.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is een voor de huidige dagelijkse voetbalpraktijk belangrijke vraag of seniorenteams in meerdere groepjes van vier tegelijk mogen trainen op één  veld. Het antwoord op deze vraag wordt door de KNVB bevestigend beantwoord. Met daarbij wel de kanttekening dat de groepjes zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen van én(!) dat de onderlinge afstand van 1,5 meter daarbij altijd in acht wordt genomen. Praktisch puntje dat de KNVB hierbij meegeeft is om steeds duidelijk aan te geven bij welk groepje iedere speler hoort. Moraal van het verhaal is dat bij teamsporten (als voetbal) in vaste groepjes van maximaal vier personen getraind kan worden. De trainer wordt niet gerekend tot het viertal. Voor zover dat nog verduidelijking behoeft: binnen de groepjes moet er voortdurend minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden van elkaar. En (natuurlijk) moet er ook voldoende afstand worden gehouden ten opzichte van de trainer en/of andere groepjes.

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(3)

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(3)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij een aantal Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan jeugdteams.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is het de vraag of jeugdteams onderling wedstrijden mogen spelen tegen andere teams van de eigen vereniging. Deze vraag wordt door de KNVB bevestigend beantwoord. Uit dit antwoord valt op te maken dat onderlinge trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging is toegestaan.  
De KNVB meldt ook dat in afstemming met sportkoepel NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. De ter plekke geldende noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven daarin vanzelfsprekend leidend.

Wordt (uiteraard)vervolgd

Bestuur WCR

Het betreft ditmaal een (praktische en wederom belangrijke) vraag over wat er gebeurt met de wedstrijden die nu niet worden gespeeld  en welke scenario’s er zijn voor het moment dat de competitie hervat kan worden.
Het antwoord van de KNVB op deze vraag is dat er op dit moment wordt gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer hervat kunnen worden. Hoe deze er dan zullen uitzien wordt daarbij helaas niet door de KNVB vermeld. Wel laat de KNVB weten dat deze scenario’s (‘hoe gaan we verder’)binnen 3 weken verder worden gecommuniceerd. Dus nog even geduld hebben is de eigenlijke boodschap.
Uiteraard komen wij hier bij u op terug, zodra er wat concreets te melden valt                                               

Wordt (uiteraard)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(2)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij het tweede Vraag en Antwoord uit deze reeks onder uw aandacht brengen.
Het betreft ditmaal een (praktische en wederom belangrijke) vraag over wat er gebeurt met de wedstrijden die nu niet worden gespeeld  en welke scenario’s er zijn voor het moment dat de competitie hervat kan worden.
Het antwoord van de KNVB op deze vraag is dat er op dit moment wordt gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer hervat kunnen worden. Hoe deze er dan zullen uitzien wordt daarbij helaas niet door de KNVB vermeld. Wel laat de KNVB weten dat deze scenario’s (‘hoe gaan we verder’)binnen 3 weken verder worden gecommuniceerd.
Dus nog even geduld hebben is de eigenlijke boodschap.                                                                                                                       
Uiteraard komen wij hier bij u op terug, zodra er wat concreets te melden valt                                              

Wordt (uiteraard)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(1)

De KNVB heeft de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. WCR zal u hiervan via haar site  deelgenoot maken. Met de bedoeling dat u optimaal op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en niets hoeft te missen.                                                                                                                              
Vandaag trappen we in figuurlijke zin af met de misschien wel de meest voor de hand liggende vraag en die luidt: ‘Waarom mogen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden in het amateurvoetbal?’

Het antwoord op deze algemene en ook belangrijke vraag is op zich weinig verrassend en volstrekt logisch: ‘Wedstrijden leiden tot veel reisbewegingen en sociale contacten. Om dit te beperken is door de overheid besloten om voorlopig alle amateurwedstrijden stil te leggen’

Wordt (uiteraard)vervolgd

Bestuur WCR

Share

Amateurvoetbal: laatste stand van zaken coronamaatregelen

Ongetwijfeld zult u vanuit de media hebben vernomen dat het kabinet extra maatregelen heeft getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn afgelopen dinsdagavond (13 oktober 2020) om 22.00 ingegaan. Voor het amateurvoetbal in Nederland (dus ook voor WCR) betekent dit het volgende:

  • Alle competities voor zowel de senioren- als de jeugdteams worden voor de komende 4 weken stilgelegd;
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van 4 personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor de jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
  • Alle kantines, kleed- en doucheruimtes blijven gesloten
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie;

Tot zover de algemene regels. Voor de praktische uitleg van deze regels heeft de KNVB een doorlopende Vraag en Antwoord reeks (Q&A) opgestart. Wij zullen hier de komende tijd dagelijks aandacht besteden, zodat u op de hoogte bent van de actuele ‘ins en outs’.

WCR zal zich vanzelfsprekend, zoals steeds, strikt houden aan de richtlijnen die worden uitgevaardigd door de overheid (inclusief het RIVM) en de KNVB.                                                                           
Het mag duidelijk zijn dat WCR niet staat te juichen over het trieste feit dat onze club wederom op ingrijpende wijze wordt geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Maar onze club vindt ook dat de ernstige situatie waarvan op dit moment sprake is bovenstaande maatregelen rechtvaardigt.

Kortom: wij rekenen op uw begrip en daarop afgestemd gedrag.

Bestuur WCR

Share