July 25, 2021

Hij die jubileert….trakteert

Onder het motto hij die jubileert… trakteert!

heeft het bestuur van WCR besloten iets terug te doen voor de leden van WCR. Het hoeft geen betoog dat met name de voetballende leden een zwaar jaar achter de rug hebben. Wel de volledige contributie betalen maar er geen spelende wedstrijden voor terug krijgen. Kortom wel betalen maar niets verhalen. En dan ook nog in het seizoen waar op 1 mei 2021 WCR haar 75-jarig bestaan zou vieren en er niet eens een feestje kan worden gebouwd. Dat maakt het dubbel zo zwaar. Vandaar dat het WCR bestuur in haar afgelopen bestuursvergadering unaniem besloten heeft alle spelende senior leden die dit seizoen lid waren van WCR en die ook het volgende seizoen (2021/2022) ingeschreven staan een clubkaart te verstrekken waarop voor een bedrag van € 75,- in de kantine consumpties kunnen worden gehaald.

(De prijzen hebben wij intussen niet verhoogd – dit i.t.t. onze bierbrouwer die dat bij ons wel heeft gedaan-).

Het spreekt voor zich dat wij ook onze (betalende) rustende leden niet vergeten zijn en hen een equivalent van hun contributie op de clubkaart willen aanbieden. Dat is € 20,-. Hierbij is ook rekening gehouden met de duur van het lidmaatschap en het verbonden zijn aan WCR.

Ook de jeugd is niet vergeten. Zij krijgen een clubkaart aangeboden ter waarde van € 10,-.

Maar nogmaals voor alle partijen geldt:  dat zij in het afgelopen seizoen lid zijn geweest van WCR en ook het komende seizoen ingeschreven staan.

De clubkaarten worden aan het begin van het nieuwe seizoen uitgereikt.

Share

Brief voor de leden van WCR

Beste leden

Wat leven we op dit moment in een rare tijd. Het Corona virus is bijna het enige wat je hoort.                 
Op straat, in de krant, op TV en via de vele berichtgevingen op het internet.                                                               
Wij als bestuur hebben desondanks toch een paar keer, met gepaste afstand van elkaar, hierover gesproken. Bij clubs in de omgeving hebben wij geïnformeerd hoe zij dit alles aanpakken.                                   
De club WCR staat voor grote uitdagingen die nu reeds spelen en/of eraan komen in de nabije toekomst.

Op dit moment weten we dat alleen de jeugd mag trainen. De selectie en lagere teams mogen alleen in tweetallen trainen, dit is bijna onmogelijk en zeker niet uitdagend. De uitdagingen waar we voor staan zijn dat WCR dit jaar 75 jaar bestaat en dit willen we groots vieren. De datum voor de feestavond was reeds gepland voor ergens in de maand juni. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit feest verplaatst worden naar 2022, maar het feest komt er zeker. De tweede uitdaging is dat we toch op korte termijn naar een nieuw complex zullen verhuizen. We houden jullie hiervan op de hoogte. De gemeenteraad neemt hier half maart een beslissing over, maar alles ziet er veelbelovend uit voor WCR. Ook krijgen we af en toe de vraag of leden een gedeelte van de contributie kunnen terugkrijgen of kwijtschelding hiervan. Of als er nog niet betaald is zij dan de helft kunnen betalen. Natuurlijk hebben we met andere clubs contact gehad. Wat doen jullie hiermee? Hebben we gevraagd. Bijna alle clubs gaven als antwoord, als we dat doen gaat de club zeker failliet. De club WCR heeft ongeveer 250 leden en 75 rustende leden. Als we alle 250 leden 100 euro terug betalen gaat dat de club 25000 euro kosten, dat geld kunnen we als club niet missen. Gelukkig is het een kleine groep die dit vraagt. 90% snapt het dilemma. Al begrijpen wij de vraag als bestuur zeker. Liever willen wij ook voetballen.                                                                                                                                                                                          
We hebben op dit moment een prima zaterdag selectie. De lagere teams op de zaterdag en zondag doen het prima in de competitie en de sfeer in de teams is uitstekend. Laten we hopen dat een ieder gezond blijft en dat we zo spoedig mogelijk weer mogen voetballen.          
Dat we weer een derde helft hebben, dat het Joost v Looyen toernooi weer plaats kan vinden, dat het 75jarig jubileumfeest kunnen vieren dat we thuis weer verjaardagen kunnen vieren en feestjes kunnen geven. Dat we elkaar weer normaal kunnen begroeten zonder mondkapje en dat we weer op vakantie kunnen waar dan ook naar toe. Kortom met zijn allen weer leuke dingen doen. Als bestuur is besloten dat we bij thuis wedstrijden af en toe een hele krat bier neerzetten i.p.v. een halve. De fles sinas en cola en de bittergarnituur blijven uiteraard. Met dit voor alle teams is WCR al een unieke vereniging.                                                                                                                                                                                  
Ook komt er volgend seizoen een WCR creditkaart daar kan je een bedrag opzetten en hiermee betalen zodat je minder contant geld hoeft mee te nemen. Kosten voor die kaart zijn rond de 6 euro alle leden krijgen deze voor niets. Ook bij het 75 jarig jubileumfeest zullen de leden enkele consumpties worden aangeboden. Voor nu is het wachten op de berichtgeving van de regering. Enkele dingen weten we reeds al. De categorie  B teams zullen geen competitie wedstrijden meer spelen dit seizoen. Maar naar alle waarschijnlijkheid gaat de KNVB een regio cup-competitie opzetten tegen teams uit de buurt. Als dit gaat plaatsvinden dan schrijven we uiteraard alle teams in dit in goed overleg.                                                                                                                                                                     
Ook voor de jeugd zijn vele activiteiten geschrapt. Paasfeest van verleden jaar april, toernooien, het slaapfeestje, sinterklaasviering en natuurlijk geen competitie wedstrijden.                                                                 
Het bestuur van WCR wenst u allen veel gezondheid toe. Laten we ons aan de maatregelen houden dan komen de positieve dingen hopelijk snel terug. Op de club, privé en op straat.                                                  
Voor degene die hun contributie nog niet hebben betaald, doe het AUB zo spoedig mogelijk. Wij als WCR komen hierdoorheen met hulp van u allen en de sponsoren waarvoor allen hartelijk dank. Hopelijk tot snel, blijf gezond                                                      

TC lid Jan de Groote

Share

Wat in het vat zit verzuurt niet..

Vanwege corona kon er het afgelopen jaar helaas geen algemene ledenvergadering gehouden worden waarin wij  u konden informeren over de voor onze vereniging belangrijke onderwerpen.                    
Om dezelfde reden waren wij genoodzaakt de voor 17 maart 2020 geplande algemene vergadering voortijdig af te gelasten.                                                                       
Aan het begin van dit jaar heerst nog steeds grote onduidelijkheid wanneer een wij u op een ‘corona-proof’ algemene ledenvergadering kunnen ‘bijpraten’.                                                                                                                        
Graag willen wij u nu al laten weten dat (uiteraard) als de omstandigheden het dan toelaten er komende september een algemene ledenvergadering zal worden gehouden.                                                                                                                                              
Uiteraard zullen wij u tijdig laten weten welke onderwerpen wij  tijdens deze algemene ledenvergadering met u willen delen.                                                                                      
Met andere woorden: ‘Wat in het vat zit verzuurt niet..

Bestuur WCR

Share