April 12, 2021

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(6)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij het  Vraag en Antwoord uit deze reeks  uw aandacht brengen dat is gewijd aan de situatie dat meerdere verenigingen een sportcomplex delen. Daarbij denken we natuurlijk meteen aan ‘De Omloop’.

Gevraagd wordt of het in een dergelijke situatie is toegestaan dat dan de teams van deze verenigingen die het sportpark delen tegen elkaar onderling een oefenwedstrijdje spelen. Het antwoord is kort en bondig :’neen’. Reden: het doel van de coronamaatregelen die door de overheid zijn uitgevaardigd is om sociale contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. In relatie tot sociale contacten is het niet toegestaan om tegen jeugdteams van andere verenigingen te spelen, dus ook niet als zij gebruik maken van dezelfde accommodatie.                                                                                                                                                                                                                       

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(5)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij een viertal Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan het bijwonen van trainingen en wedstrijden.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is er een vraag wat het maximum aantal trainers/begeleiders voor het jeugdteam is. Deze vraag wordt als volgt door de KNVB beantwoord: er geldt hiervoor geen maximaal aantal. Uiteraard moet wel de gebruikelijke samenstelling worden aangehouden en moeten niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen worden opgezocht. Korte en bondige conclusie: een kwestie van het gezonde verstand gebruiken. Een andere voor de hand liggende vraag is waarom er geen publiek meer aanwezig mag zijn bij trainingen/wedstrijden. Ook het antwoord op deze vraag is voor de hand liggend en logisch: vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor het sportpubliek.                 
Een vraag van dezelfde snit is of ouders naar de trainingen van kinderen mogen komen kijken. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord: toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is immers om trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder (grote)groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders. Een bijzondere vraag is of er bij spelers met een beperking wél ouders/begeleiders aanwezig mogen zijn. Het antwoord daar op luidt bevestigend: ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.   

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(4)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij twee Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan de senioren.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is een voor de huidige dagelijkse voetbalpraktijk belangrijke vraag of seniorenteams in meerdere groepjes van vier tegelijk mogen trainen op één  veld. Het antwoord op deze vraag wordt door de KNVB bevestigend beantwoord. Met daarbij wel de kanttekening dat de groepjes zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen van én(!) dat de onderlinge afstand van 1,5 meter daarbij altijd in acht wordt genomen. Praktisch puntje dat de KNVB hierbij meegeeft is om steeds duidelijk aan te geven bij welk groepje iedere speler hoort. Moraal van het verhaal is dat bij teamsporten (als voetbal) in vaste groepjes van maximaal vier personen getraind kan worden. De trainer wordt niet gerekend tot het viertal. Voor zover dat nog verduidelijking behoeft: binnen de groepjes moet er voortdurend minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden van elkaar. En (natuurlijk) moet er ook voldoende afstand worden gehouden ten opzichte van de trainer en/of andere groepjes.

Wordt(vanzelfsprekend)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(3)

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(3)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij een aantal Vraag en Antwoorden uit deze reeks  uw aandacht brengen die zijn gewijd aan jeugdteams.                                                                                                                                                                                                                   
Zo is het de vraag of jeugdteams onderling wedstrijden mogen spelen tegen andere teams van de eigen vereniging. Deze vraag wordt door de KNVB bevestigend beantwoord. Uit dit antwoord valt op te maken dat onderlinge trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging is toegestaan.  
De KNVB meldt ook dat in afstemming met sportkoepel NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. De ter plekke geldende noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven daarin vanzelfsprekend leidend.

Wordt (uiteraard)vervolgd

Bestuur WCR

Het betreft ditmaal een (praktische en wederom belangrijke) vraag over wat er gebeurt met de wedstrijden die nu niet worden gespeeld  en welke scenario’s er zijn voor het moment dat de competitie hervat kan worden.
Het antwoord van de KNVB op deze vraag is dat er op dit moment wordt gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer hervat kunnen worden. Hoe deze er dan zullen uitzien wordt daarbij helaas niet door de KNVB vermeld. Wel laat de KNVB weten dat deze scenario’s (‘hoe gaan we verder’)binnen 3 weken verder worden gecommuniceerd. Dus nog even geduld hebben is de eigenlijke boodschap.
Uiteraard komen wij hier bij u op terug, zodra er wat concreets te melden valt                                               

Wordt (uiteraard)vervolgd.

Bestuur WCR

Share

Voetbal en huidige coronamaatregelen: veel gestelde vragen(2)

Zoals bekend heeft de KNVB de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal gebundeld in een zogenoemde ‘Vraag en Antwoord(V&A)-reeks’. Vandaag willen wij het tweede Vraag en Antwoord uit deze reeks onder uw aandacht brengen.
Het betreft ditmaal een (praktische en wederom belangrijke) vraag over wat er gebeurt met de wedstrijden die nu niet worden gespeeld  en welke scenario’s er zijn voor het moment dat de competitie hervat kan worden.
Het antwoord van de KNVB op deze vraag is dat er op dit moment wordt gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer hervat kunnen worden. Hoe deze er dan zullen uitzien wordt daarbij helaas niet door de KNVB vermeld. Wel laat de KNVB weten dat deze scenario’s (‘hoe gaan we verder’)binnen 3 weken verder worden gecommuniceerd.
Dus nog even geduld hebben is de eigenlijke boodschap.                                                                                                                       
Uiteraard komen wij hier bij u op terug, zodra er wat concreets te melden valt                                              

Wordt (uiteraard)vervolgd.

Bestuur WCR

Share