December 6, 2022

GÉÉN GLAS OP HET WCR-TERRAS!

                     

Al enige tijd bestaan er op zaterdag misverstanden/ nodeloze discussies over het drankgebruik op ons WCR-terras. Ook de bediening wordt hierbij vaak (ongewild) betrokken. Dat een en ander de gezelligheid binnen onze vereniging niet ten goede komt mag duidelijk zijn. Het bestuur van WCR trekt zich dit (vanzelfsprekend) aan en heeft onderzoek gedaan om tot een eenduidig verenigingsstandpunt te komen. En zo belandden wij bij het ‘Handboek Competitiezaken van de KNVB2022/’23’.En in wel bijzonder bij paragraaf 1.2, punt 2 (‘Ordemaatregelen’) van dit Handboek. Onderdeel b van punt 2 luidt letterlijk als volgt: ‘Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend aan een afgebakend terras mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze worden uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers’. Een boodschap van de KNVB die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat! Ook  WCR moet zich (en zal zich vanzelfsprekend) hieraan houden wil zij als verantwoordelijke vereniging geen door de KNVB opgelegde boete krijgen. Wij zullen als vereniging hier strikt de hand aan houden. Niet alleen omdat wij ons als vereniging ons aan de regels moeten houden, maar ook in plaats van een boete het geld liever besteden  aan onze voetbalactiviteiten  Het goede nieuws is dat op zaterdag nog steeds alcoholische dranken  op het terras mogen worden genuttigd. Alleen niet  uit een glas/fles(je). Liefhebbers van bier uit glas kunnen daarvoor altijd nog terecht in onze kantine.                                                                                                               

Wij rekenen op uw begrip en medewerking

Bestuur WCR   

Share