Verenigingswerk WCR - WCR

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Verenigingswerk WCR

Verenigingswerk WCR

WCR-Logo-GROOT-transparent.png                                                     WCR-Logo-GROOT-transparent.png                                                         WCR-Logo-GROOT-transparent.png

UITGANGSPUNT LIDMAATSCHAPSBELEID EN ‘VERENIGINGSWERK’ BIJ WCR

WCR wil een vereniging zijn waar het sportieve en sociaal-maatschappelijke samen gaan, waar het sportplezier wordt genoten maar waar NIET eenzijdig en vrijblijvend wordt geconsumeerd. We zijn immers een vereniging en geen bedrijf of winkel. Daarom hanteren we drie principes ten aanzien van het lidmaatschap:
1. je MAG lid worden van WCR in Rhoon – graag zelfs;
2. je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden, trainen, deelname aan activiteiten en
     bepaalde facilite maar …………..
3. je hebt ook de PLICHT om een bijdrage te leveren aan de organisatie van onze club.
Het lidmaatschap van WCR is dus niet eenzijdig of vrijblijvend (ofwel de liefde kan niet van een kant komen)

Waarom verenigingswerk bij WCR
Willen we de continuïteit van Willebrordus Club Rhoon (WCR) waarborgen, dan moeten er meer mensen actief bij onze club. Er zijn vele taken binnen de vereniging waarvan de last op te weinig schouders dreigt te gaan rusten; is het niet nu al, dan wel in de nabije toekomst. Tenminste als we niks doen; deze schouders raken overbelast en daarmee dreigen de huidige vrijwilligers af te haken. We zouden alle taken kunnen gaan betalen en professionaliseren. Dit past echter niet bij het zijn van een vereniging en zou bovendien leiden tot een forse contributieverhoging, wat een in de praktijk onwenselijke situatie is. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar en toegankelijk maken.

Daarom heeft het bestuur van WCR besloten dat het verenigingswerk aangescherpt zal moeten worden, om de volgende redenen:
1. voor het continueren van de dagelijkse verenigingstaken;
2. vanwege het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben;
3. vanwege het niet willen en kunnen aanstellen van betaalde krachten voor alle taken;
4. vanwege het feit dat vele handen licht werk maken en
5. er een verbondenheid ontstaat met de vereniging waardoor saamhorigheid, gezelligheid en plezier toeneemt.

Het bestuur beseft dat veel mensen het druk hebben met het combineren van werk en privé, maar iedereen kan in principe een bijdrage leveren aan de club. Lukt het niet in het weekend dan door de week, niet overdag, dan in de avonduren. Zo maken we samen de club.

Uitgangspunten
1.  WCR leden van 17 jaar en ouder kunnen – en dat heeft de voorkeur - in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s)
      zelf  een ledentaak of taakplicht vervullen. Junioren scheidsrechters die als leden door het (jeugd)bestuur worden
      geaccepteerd en een voldoende aantal wedstrijden fluiten in één seizoen, hebben daarmee ook een verenigingstaak
      verricht.
2.  Aan elk spelend lid of aan de ouder(s)/verzorger(s) van een spelend lid wordt gevraagd per
      seizoen 8 uur van hun vrije tijd te besteden aan een taak of functie. Door middel van een
      registratie kan hij/zij een keuze maken uit het aantal taken en functies.
3.   De verschillende taken en functies vergen niet eenzelfde inzet / inspanning. Om de taken zo
      eerlijk over de leden en of ouders te verdelen, wordt gewerkt met een puntensysteem
      (zie hierna voorbeeld puntensysteem)
4.   Inzet in natura (tijdsinspanning) gaat absoluut boven financiële bijdrage: het bestuur streeft
      nadrukkelijk wel naar zo veel mogelijk inzet van alle leden en nadrukkelijk niet naar zo veel
      mogelijk (financiële) verenigingsbijdragen. Sterker: het zou geweldig zijn als het bestuur die
      niet zou hoeven te vorderen of te innen. Indien u zich niet registreert  voor functies en/of
      taken  of is er geen bereidheid tot het uitvoeren daarvan, dan wordt 80 euro in rekening
      gebracht als verenigingsbijdrage bovenop de contributie.
5.   Nieuwe leden dienen bij inschrijving het zich te registeren voor het verenigingswerk, zij
      dienen te tekenen voor het betalen van de contributie en de verenigingsbijdrage. Indien zij
       zich niet willen registeren , kunnen ze worden geweigerd als lid.
6.   Van alle leden wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij
      WCR zoals o.a. geformuleerd in de statuten, het Huishoudelijk Reglement en in het
       Statuut Normen en Waarden van WCR.
7.    Per seizoen zal ieder lid 8 punten, wat in principe gelijk staat aan een taakinvulling van
       ongeveer 8 uur, moeten scoren en bij het niet halen van deze score zal 80 euro als
       “verenigingsbijdrage” in rekening worden gebracht.
       Let op! Het rijden naar uitwedstrijden met spelers of speelsters en het om beurten wassen
       van teamtenues valt buiten dit systeem van verenigingstaken. Hierin wordt een inspanning
       naar evenredigheid van alle ouders verwacht. De teamleiders/jeugdcoordinatoren zullen hiervoor
       in overleg met de ouder(s) / verzorger(s) een rij- en was rooster opstellen.
       Voorbeelden van taken die in het puntensysteem vallen
       (deze taken leveren afhankelijk van de tijdsduur meestal 2 tot 4 punten op)
       -  Fluiten wedstrijd (2 punten)
       -  Kantine/keuken/bar ondersteuning (2 tot 4 punten)
……  Een taak van 2 uur levert 2 punten op en met een taak van 4 uur verdien je 4 punten).
8.    Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tot 30 juni (geldend voor elk voetbalseizoen)
        In de maand oktober wordt vastgesteld welke leden / ouders/verzorgers zich niet hebben
        geregistreerd voor het vereningswerk. 

De vereniging gaat er vanuit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende verzekeringen: - Een aansprakelijkheidsverzekering (WA) - Een ongevallen verzekering - Een auto – inzittendenverzekering Daarnaast heeft de KNVB een collectieve verzekering afgesloten voor ieder lid van WCR. Deze verzekering dekt die kosten welke in uitzonderlijke gevallen (tijdens wedstrijden) voorkomen en niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnet-verzekering). Niet-leden zijn niet door deze collectieve verzekering verzekerd. Voor de praktische invulling van het verenigingswerk is een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels zullen elk seizoen worden getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast. De volgende spelregels/uitgangspunten zijn van toepassing:

  1. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden kunnen aan het begin van ieder seizoen hun (wijzigingen in) voorkeur voor het vervullen van een ledentaak/taakplicht kenbaar maken aan de elftalleider of aan de jeugdcoordinator. Op dat moment kunnen ook de eventuele voorkeurstijden voor het vervullen van de taakplicht worden doorgegeven. Er is overigens geen garantie dat er met alle voorkeuren rekening gehouden kan worden. Bij een tekort aan taakplichtigen voor één van de taken bijvoorbeeld, kan een taakplichtige ook verplicht ingedeeld worden op een andere dan zijn/haar voorkeurstaak.
  2. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die geen, of niet tijdig, voorkeuren doorgeven worden door de coördinator(en)  verenigingswerk ingedeeld. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die geen wijzigingen in voorkeur doorgeven voor een volgend seizoen, worden verondersteld hun ledentaak/taakplicht van het ene op het andere seizoen voort te zetten.
  3. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichtingen voortkomend uit het ledenbeleid en zal zijn/haar taakplicht moeten opgeven alvorens voor voetbalvereniging WCR kan worden uitgekomen.
  4. De roosters voor het vervullen van de taakplicht worden gepubliceerd op WCR website. Is een ledentaak of taakplicht eenmaal ingeroosterd dan kan men deze niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. Hiervan moet de ledencoördinator op de hoogte worden gesteld. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft zelf verantwoordelijk voor de ledentaak of taakplicht.
  5. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkenen worden daarover zoveel mogelijk van te voren ingelicht of kunnen bij algehele afgelasting dit terugvinden op de website en/of via de app
  6. Diensten die op de dag zelf uitvallen, worden ingehaald op de dag waar de KNVB de afgelasting naar verschuift. Het lid of de ouder(s)/ verzorger(s) die voor de ledentaak c.q. taakplicht staat ingeroosterd is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat er ook werkelijk niet gespeeld wordt. Bij algehele afgelasting kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er nog wel wedstrijden of andere activiteiten worden georganiseerd. Neem hiervoor even contact op met de club of teambegeleider of kijk op een van de social media van WCR (website, facebook, voetbalapp) of kom naar ons sportcomplex.
  7. Het verenigingswerkis een verantwoordelijkheid van de coördinator(en), die o.a. het beleid verder ontwikkelt. Leden of ouder(s)/verzorger(s) van leden die menen in omstandigheden te verkeren die hen het uitvoeren van een ledentaak, ledenfunctie of het betalen van de verenigingsbijdrage onmogelijk maakt, kunnen bij de verenigingscoördinator een met redenen omkleed verzoek indienen om hiervan uitgezonderd te worden.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!